AKTUALITY

BEZPLATNÁ LINKA SENIORŮ

Jihočeský kraj zřídil Bezplatnou linku seniorů 800 203 210

Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne fungovat od úterý 17. března 2020 od 8 hodin. V provozu bude všech sedm dní v týdnu, prozatím vždy od zmíněné osmé do 17. hodiny. Telefonní číslo: 800 203 210

Jihočeský kraj

Informace pro žadatele do vyhlášených Dotačních programů Jihočeského kraje v rámci tzv. 2. vlny.

Na základě rozhodnutí Vlády České republiky o volném pohybu osob přijímá Jihočeský kraj aktuální opatření – termíny pro podání žádosti do vyhlášených Dotačních programů Jihočeského kraje, které mají termín podávání tento pátek 20. 3. 2020 do 12:00 se upravují takto: -    termín pro podání elektronické verze žádostí zůstává beze změny, tj. pátek 20. března. 2020 do 12:00 hodin -    termín pro písemné podání žádosti včetně příloh se posouvá na pátek 3. dubna 2020 do 12:00 hodin.

Nemocnice České Budějovice a.s.

Nemocnice České Budějovice přijímá další opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění COVID-19) na území České republiky nouzový stav, a za účelem snížení spotřeby osobních ochranných prostředků v běžném provozu vyhlašuje Nemocnice České Budějovice, a.s. následující mimořádná opatření:

Dočasné omezení osobního styku s cizinci

UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ (NOSTRIFIKACE, OSVĚDČENÍ) podle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Veškeré informace k nostrifikacím (k vyplnění žádosti a přílohám) získáte na tel. čísle 386 720 837 - JUDr. Oušková, a 386 720 840 - Bc. Makočová, DiS. Základní informace zde

Jindřichův Hradec nabízí novou službu pro seniory

S ohledem na aktuální situaci nabízí  město Jindřichův Hradec od úterý 17. 3. 2020 seniorům ve věku 60+ novou službu – nákup základních potravin, drogerie a vyzvednutí léků. Služba bude jindřichohradeckým seniorům poskytnuta zdarma, klienti uhradí pouze za nákup požadovaného zboží.  Podmínky pro využití služby: •    Věk 60 let + •    Služba je poskytována přednostně osaměle žijícím seniorům •    Rozvoz je zajišťován pouze na území města a v jeho místních částech, není možné ho využívat v sousedních obcích

Video brífing

VIDEO BRÍFINK po jednání Krizového štábu Jihočeského kraje 16. března 2020

Dne 16. března 2020 se konalo druhé jednání Krizového štábu Jihočeského kraje. Z bezpečnostních důvodů se vedení kraje rozhodlo informovat novináře a širokou veřejnost tímto způsobem. Video brífing bude k dispozici nejen po každém jednání Krizového štábu, ale také při zásadních sděleních vedení kraje.