Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

3. Bavorsko-česká burza firem se bude konat v říjnu

Třetí Bavorsko-česká burza firem, která se bude konat 16. října 2019 v Klatovech, opět sdruží firmy, univerzity, výzkumná zařízení a jiné organizace. Kromě aktérů z odvětví strojírenství, elektrotechnika, IT a automotive je letošní zaměření i na stavebnictví. Srdečně jsou zváni ale i výstavci a návštěvníci z jiných branží, aby tak mohli profitovat z nových kontaktů k dalším podnikům, vysokým školám a zástupcům z oblasti politiky. 

Z „dobrého sousedství“ mezi Čechami a Dolním Bavorskem vznikla v minulých letech velice úspěšná hospodářská spolupráce. Názorné příklady prosperujících bavorsko-českých vztahů je možné ukázat na přeshraničních dodavatelských a odběratelských vztazích, na pobočkách firem v sousední zemi nebo na kooperačních projektech bavorských a českých univerzit s firmami.

Záměr: přeshraničně a napříč různými odvětvími

Tento úspěch je možné rozšířit! Formát Bavorsko-české burzy nabízí bezplatnou platformu pro přeshraniční intenzivní dialog na rovnocenné úrovni.

V letošním roce je navíc odvětvové zaměření rozšířeno o stavebnictví. Cílem setkání je vytvoření dalších kooperací mezi firmami a vztahů k univerzitám a klastrům a jejich zintenzivnění. Z toho vytvořená přidaná hodnota zůstane v regionu a tímto ho dále posílí.

Formát: Jednoduše, zdarma a simultánně tlumočeno

Krátké přednášky představí Best-Practice příklady úspěšné česko-bavorské spolupráce a dodají tak zájemcům o přeshraniční aktivity odvahu. Na připravených výstavních stolcích mohou výstavci po předchozím přihlášení prezentovat své produkty, nabídky a služby. 

Dorozumění bude i přes jazykové bariéry bezproblémově zajištěno: všechny přednášky budou simultánně tlumočeny v obou jazycích a tlumočníci budou během celého veletrhu zdarma k dispozici všem výstavcům a hostům, aby umožnili jejich bilaterální dialogy. 

Dvojjazyčná podpora

Před akcí mohou všichni výstavci uvést, co hledají a co nabízejí. Tyto informace budou připraveny v českém a německém jazyce a budou během burzy firem zveřejněny na centrálním místě a dostupné tak všem výstavcům a hostům. Tyto informace mohou být využity k získání kontaktu a použitelné pro budoucí kooperace a nové obchodní vztahy. 

Dále jsou během akce k dispozici dotazníky, na kterých mohou účastníci uvést, které informace a poradenství požadují a vyjádřit, jaké konkrétní kontakty či kooperace aktuálně hledají. Manažerka kontaktních sítí ing. Jaroslava Pongratz z Evropského regionu Dunaj–Vltava tyto žádosti následně zpracuje a jednotlivě důvěrně zodpoví. I tato profesionální služba je dvojjazyčná a je pro všechny instituce a firmy z Čech a z Dolního Bavorska bezplatná. 

3. Bavorsko-česká burza firem se koná 16.10.2019 od 15:00 hodin v Kulturním domě Družba v Klatovech. Vstup je pro výstavce i hosty zdarma. Je nutné se předem přihlásit u paní ing. Jaroslavy Pongratz: j.pongratz@euregio-bayern.de nebo na 0049 170 8118194.
 

Pá, 16.08.2019 - 14:48 Bc. David Hocke