3. Bavorsko-český den pro firmy opět vytvoří „platformu bez hranic“

Celosvětový úspěch díky „Industrial Service Excellence" z našeho regionu

Již potřetí vytvoří Bavorsko-český den pro firmy „platformu bez hranic“ mezi Dolním Bavorskem a Čechami. V tomto roce se zaměřuje na možnosti a potenciály Industrial Service Excellence, tedy průmyslových inovací služeb. Odborné přednášky a Best Practice ukáží, jak si mohou i firmy z našeho společného hospodářského regionu zajistit úspěšnou budoucnost na celosvětovém trhu. 

Na Bavorsko-českém regionálním fóru uvedl bavorský ministr financí a domova Albert Füracker „Příhraničí k našim českým sousedům je jedinečné atraktivní místo k životu a k zaměstnání ve středu Evropy. Ať využijeme společně naše silné stránky kdekoliv, je pohraničí místem k setkání“. Bavorské ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky chtějí přeshraniční spolupráci prohloubit a podepsali za tímto účelem společné prohlášení. 

Tento cíl podporuje i Bavorsko-český den pro firmy, který je prakticky orientován. Zprostředkuje nové informace a umožní diskuzi na témata zajišťující budoucí úspěch v bavorsko-českém příhraničí. Cílovou skupinou akce jsou firmy ze všech odvětví, vysoké školy a výzkumná centra, studenti a další zájemci. 

Přeshraničně a zaměřeno na všechna odvětví

Bavorsko-český den pro firmy chce aktivně podpořit dialog mezi českými a německými sousedy. Zaměřuje se kromě samotných přednášek též na přeshraniční networking účastníků bez ohledu na odvětví. Simultánní překlad všech přednášek, možnost využít tlumočníky pro bilaterální rozhovory a zprostředkování kontaktů mezi českými a bavorskými firmami prostřednictvím „managementu kontaktních sítí Bavorsko-Čechy“, který má sídlo v Evropském domě ve Freyungu, jsou další bezplatné služby, kterých mohou návštěvníci využít. 

Záštitu převzali: Bc. Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje a Dr. Olaf Heinrich, prezident krajského sněmu Dolní Bavorsko. Spolupořadatelé jsou Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, Jihočeská hospodářská komora, Krajská hodpodářská komora v Karlovarském kraji, Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska a Řemeslnická komora Dolní Bavorsko-Horní Falcko.

Akce se koná 01. dubna 2019 ve Forum AMF u firmy Knauf AMF v Grafenau (od 17:00 do 20:00 hodin, předprogram od 15:00 hodin). Vstup na akci je zdarma. Je nutné se ale předem přihlásit u paní Ing. Jaroslavy Pongratz, manažerky kontaktních sítí Bavorsko-Čechy emailem j.pongratz@euregio-bayern.de nebo telefonicky +49 170 8118194. 

 

15.02.2019 Bc. David Hocke