3. Bavorsko-český den pro firmy přivítal okolo 300 účastníků

Úspěšnost Bavorsko-českého dne pro firmy je zřejmá již z toho, že každoročně stoupá počet účastníků. Naštěstí zvolili iniciátoři akce – Evropský region Dunaj-Vltava a Niederbayern-Forum – pro třetí akci tohoto formátu Forum AMF v Grafenau, takže si mohlo 300 účastníků 1. dubna vyslechnout zajímavé přednášky. Letošní téma bylo „Industrial Services Excellence“ a bylo ukázáno, jak si firmy mohou prostřednictvím inovativních služeb získat nové zákazníky a dostat se na nový trh, aby byly zajištěné i do budoucnosti. Dr. Stefan Mang, jednatel CenTouris, vysvětlil na příkladu firmy Hilti, která došla k závěru „Nikdo nepotřebuje vrták, ale otvor ve zdi“. Na základě toho vyvinula nové nabídky služeb, které vedly ke konkurenční výhodě. Jak se firmám Knauf AMF a ZF povedlo integrovat více služeb, ukázali pan Karl Wenig, jednatel Knauf AMF GmbH & Co. KG a Dr.-Ing. Christian Reischl, vedoucí oddělení Data Analytics u ZF Friedrichshafen AG.

Vrcholem akce ale byl jako již v minulých letech networking po oficiální části akce, neboť většina účastníků profituje zejména z osobních rozhovorů a nových kontaktů. U stolů, které byly rozděleny podle odvětví, byly diskuze velice aktivní. Stejně tak u tabulí, kde mohli firmy zveřejnit, co nabízejí a co hledají. Manažerka kontaktních sítí ing. Jaroslava Pongratz tyto informace dvojjazyčně připravila a informace následně společně s dotazníky z akce vyhodnotí a  zprostředkuje následné kontakty. 

Tento praktický přístup, kdy centrálními jsou osobní setkání, je to, co činí Bavorsko-český den pro firmy úspěšným. Dr. Olaf Heinrich, prezident krajského sněmu Dolního Bavorska, který nad akcí společně s hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmanem Plzeňského kraje Bc. Josefem Bernardem a hejtmankou Karlovarského kraje Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou převzal záštitu, označil signálem, kdy se účastníci setkají mimo velká centra a mají možnost se přehraničně propojit. „Chceme tím zdůraznit, že bavorsko-český hospodářský prostor je perspektivním vítězným regionem“. Také zástupkyně zemského rady okresu Freyung-Grafenau vyzdvihla potenciál příhraničního regionu. 

Účastníci byli velice spokojeni. Příkladem je reakce pana Andrease Spamera-Schmidta, personálního poradce z Mnichova, který konstatuje: „Je to první akce tohoto charakteru, kterou jsem navštívil a jsem velice nadšen, jak je vše na vysoké úrovni připraveno a zorganizováno. Je vidět, že v tomto regionu se opravdu ekonomicky něco děje.“

Manažerka kontaktních sítí Jaroslava Pongratz společně s Bertramem Vogelem, jednatelem Niederbayern-Forum, kteří jsou hlavními organizátory akce, slyšeli hodně pozitivních zpětných vazeb typu: „Před chvilkou jsem se seznámil s firmou, s níž budeme od nyní spolupracovat. Neznali jsme se, ačkoliv jsme od sebe vzdáleni pouze několik kilometrů.“ Je to „win-win“ situace pro obě strany a další příklad pro příhraniční region, který je právě díky jeho poloze regionem vítězů.
 

10.04.2019 Bc. David Hocke