Agroturistika v jižních Čechách přitahuje návštěvníky z celé republiky

Agroturistika je jednou z forem venkovského cestovního ruchu, provozovanou zemědělci. Specifikem jsou rekreační pobyty na farmách (statcích, hospodářských usedlostech), kde dochází k bezprostřednímu kontaktu s přírodou a autentickou kulturou. Stává se čím dál oblíbenější pro turisty, kteří pochopili, že ke hvězdným zážitkům jim pomůže bytostný návrat ke kořenům.  Vydejte se vstříc poznání životního stylu farmářů a jejich propojení s přírodou a tradicemi. Ostatně byli to zejména zdejší zemědělci, lesníci a rybáři, kdo vtiskl atraktivní tvář jihočeské kulturní krajině.

Jižní Čechy, bohaté na krásnou krajinu, tradiční kulturu a pohostinnost, se stávají oblíbeným cílem pro návštěvníky toužící si užít volno v klidné rodinné atmosféře a nadýchat se čistého vzduchu. Možnost zapojit se do práce na statku a do péče o zvířata nebo zažít pohled na svět z koňského sedla je zaručeným receptem k regeneraci jejich těl i duší. Odměnou je ochutnávka čerstvých farmářských produktů a lahodných pokrmů připravovaných podle místních starých receptů.

Agroturistika v jižních Čechách se stává lákadlem nejen pro domácí, ale také pro zahraniční turisty, kteří hledají autentický zážitek a příležitost poznat místní kulturu a život na venkově. Upevňujeme si tak svou pozici mezi oblíbenými agroturistickými destinacemi, a to i tím, že jsme důležitým místem pro pořádání akcí spojených právě se zemědělstvím,“ uvádí ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu, Petr Soukup.

Jednou z největších regionálních akcí na toto téma je i letošní 49. ročník výstavy Země živitelka na Výstavišti v Českých Budějovicích, kde se setkávají zemědělci a odborníci se širokou veřejností. Návštěvníci se mohou těšit farmáře a chovatele zvířat, výrobce traktorů a zemědělské techniky, poznání zemědělských postupů nebo aktuálních trendů a inovací v zemědělství. Nebudou chybět ani ochutnávky regionálních výrobků a bohatý doprovodný program.

V posledních letech se agroturistika stala také atraktivní možností pro rodiny s dětmi, kteří chtějí svým potomkům dopřát vzdělání o životě na farmě a ukázat jim význam udržitelného zemědělství. Děti mohou sledovat zvířata, učit se o rostlinách nebo participovat na různých interaktivních aktivitách, což přináší zábavnou a vzdělávací zkušenost. Regionální agrární komora Jihočeského kraje a Svaz venkovské turistiky spolu s turistickými oblastmi, místními farmáři a poskytovateli agroturistických služeb aktivně spolupracují na rozvoji agroturistiky v regionu a nabízí tak rozmanitou nabídku s možností poznat jihočeský venkov. Vytváření tematických okruhů, workshopů a tradičních lidových událostí, které propojují návštěvníky s regionálními tradicemi, přispívá k tomu, aby si turisté odnesli nezapomenutelný zážitek.

Agroturistika nenabízí pouze krásný pobyt v přírodě, ale také příležitost pro návštěvníky, aby se seznámili se zemědělstvím a výrobou potravin. Navíc jde o doplňkový zdroj příjmů zejména pro malé rodinné farmy. Naše regionální farmy a venkovská stavení otevírají své brány návštěvníkům, kteří se chtějí ponořit do života na venkově a zažít tak jedinečnou atmosféru jižních Čech. Pro celkový přehled je nejjednodušší navštívit webové stránky Agroturistika v jižních Čechách nebo www.dovolenanavenkove.cz  
a vybrat si výlet z mnoha možností,
“ říká Hana Šťastná, ředitelka úřadu Regionální agrární komory Jihočeského kraje.


 

18.08.2023 Bc. David Hocke