Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2023 - veřejné připomínkování

Jihočeský kraj informuje odbornou i laickou veřejnost o zahájení veřejného připomínkování dokumentu Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2023 (AP SPRSS JčK), který reaguje na platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022–2024. 

Při tvorbě AP SPRSS JčK byla využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, informace od poskytovatelů sociálních služeb i data z interních zdrojů krajského úřadu, především ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o zařazení konkrétních služeb do základní sítě na území Jihočeského kraje, dále ze žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2022, včetně přehledů o finančních prostředcích poskytnutých z dalších zdrojů.

V souladu s § 39b a § 39c vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Jihočeský kraj dokument AP SPRSS JčK k veřejnému připomínkování. Za tímto účelem je dokument zveřejněn na Sociálním portálu Jihočeského kraje.

Připomínky k AP SPRSS JčK mohou zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb zasílat prostřednictvím vyplněného formuláře elektronicky na adresu planovani@kraj-jihocesky.cz, v termínu od 13. 4. 2022 do 30. 4. 2022. Došlé připomínky budou vypořádány na jednání Krajské koordinační skupiny a zveřejněny na Sociálním portálu Jihočeského kraje. 


 

Čt, 14.04.2022 - 07:32 Bc. David Hocke