Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

ARCHIV ZPRÁV: Program spolupráce Bavorsko - Česká republika 2014-2020

ARCHIV ZPRÁV: Program spolupráce Bavorsko - Česká republika 2014-2020

Aktualizace Příručky pro české žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 5. ledna 2022 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici 5. aktualizovaná verze Příručky pro české žadatele

Dokument je k nalezení na: https://www.by-cz.eu/cz/dokumenty/
 


14. Monitorovací výbor Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 

Rádi bychom Vás informovali o stavu finančních prostředků v jednotlivých prioritních osách po 13. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020:

PO 1 „Výzkum, technologický rozvoj a inovace“ - 0,0 mil. EUR
PO 2 „Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů“ => předpokládané prostředky EFRR k dispozici: 1,1 mil. EUR
PO 3 „Investice do dovedností a vzdělávání“ => předpokládané prostředky EFRR k dispozici: 0,5 mil. EUR
PO 4 „Udržitelné sítě a institucionální spolupráce“ => předpokládané prostředky EFRR k dispozici: 3,5 mil. EUR

Vzhledem k výši nevyčerpaných prostředků stanovil Řídící orgán novou lhůtu pro podání projektových žádostí pro projednání na 14. zasedání Monitorovacího výboru (datum elektronického doručení) do 9. února 2022 do 23:59 hod

Doba realizace nově schválených projektů byla stanovena do 31. 3. 2023. Příští 14. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 11. a 12. května 2022.

Bližší informace a podmínky jsou k nalezení na webové stránce programu v sekci Aktuality
 


13. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 13. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 1. - 2. prosince 2021.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 18. srpna 2021 (do 23:59 hodin).

Přehled o rozdělení prostředků EFRR, které jsou stále k dispozici, na jednotlivé prioritní osy a investiční priority bude v brzké době zveřejněn na webové stránce programu.
 


Aktualizace Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech

Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1. 5. 2021 dochází k aktualizaci Přehledu maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.

Platné sazby jsou k nalezení na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky ZDE.


Aktualizace Příručky pro české příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 16. března 2021 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce.

Aktualizace se týká příloh příručky, a to konkrétně: 

přílohy č. 9 – Vzor zprávy za partnera přílohy č. 10 – Vzor zprávy za projekt přílohy č. 12 – Návod pro práci s eMS při vyúčtování projektu příjemcem dotace

 

 Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 12. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 4.- 5. května 2021.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 19. leden 2021 (do 23:59 hodin). Prioritní osa 1 – „Výzkum, technologický rozvoj a inovace" bude díky úsporám z již uzavřených projektů znovu otevřena pro podávání žádostí.

Příručka je k nalezení v sekci Dokumenty – Realizace projektů


12. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Třetí výzva pro předkládání žádostí v rámci iniciativy b-solutions

Dovolujeme si Vás informovat, že Asociace evropských příhraničních regionů (Association of European Border Regions – AEBR) vyhlásila společně s DG REGIO třetí výzvu pro předkládání žádostí v rámci iniciativy b-solutions.

Administrativní jednotky a přeshraničí struktury tak mají novou možnost získat přímou a specializovanou právní podporu v oblasti hledání řešení právních a administrativních překážek, které jim brání ve spolupráci se sousedními zeměmi. Pokud se ve Vašem území potýkáte s problémy zapříčiněnými rozdílnou legislativou na obou stranách hranice, příp. nekonzistentními a vzájemně se překrývajícími nejednotnými administrativními postupy, je tato výzva určena právě pro Vás.

Výzva je přístupná na webové stránce iniciativy, přičemž žádosti je možné předkládat nejpozději do 21. září 2020. 

Asociace AEBR v souvislosti s tím také vydala přehled zahrnující analýzy a možná řešení 43 překážek identifikovaných v rámci prvních dvou výzev iniciativy b-solutions. Dokument, vč. přílohy je k dispozici ke stačí ZDE.

Případné dotazy je možné směřovat přímo na zástupce týmu b-solutions na  b-solutions@aebr.eu, příp. telefonicky na +49 30 72 62 19 763.

 


Aktualizace Příručky pro české příjemce – vzor Zprávy o udržitelnosti

Dne 16.7.2020 byl formou Metodického pokynu zveřejněn nový vzor Zprávy o udržitelnosti. Zprávu o udržitelnosti předkládají partneři ukončených projektů, kterým byla tato povinnost stanovena ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu. Zprávy o udržitelnosti se předkládají podle Harmonogramu předkládání zpráv o udržitelnosti, který stanovuje Kontrolor v rámci kontroly závěrečné zprávy za partnera. 

Metodický pokyn a nový vzor naleznete zde.

 


Výroční informační akce 2020

Srdečně Vás zveme na výroční akci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, která se uskuteční v sobotu, 1. srpna 2020 v obci Kvilda, tentokrát s mottem „Sdílená krajina, sdílená historie“. Na tradičních historických slavnostech bude moci veřejnost nahlédnout do keltských tradic pohraničí. Věděli jste, že keltský kmen Bójů, který byl usídlen v regionu, dal název jak pro Čechy (Boiohaemum), tak i pro Bavorsko (Baiowaria)? 

Obec Kvilda při této příležitosti zpřístupní nově otevřené Muzeum podmaleb na skle. Do něj a rovněž do Muzea Kvilda i do Galerie Kvilda bude po celou dobu konání akce vstup zdarma. Na své si však přijdou i milovníci přírody a pohybově-vzdělávacích aktivit. Správa Národního parku Šumava představí populárně naučnou formou houby rostoucí v česko-bavorsko-rakouském trojmezí a uskuteční vycházky s průvodcem do okolí obce za květenou Šumavy a komentované prohlídky Návštěvnického centra s výběhy pro rysa ostrovida a pro jelenovitou zvěř.

Podrobný program podle jednotlivých stanovišť zde.


 

Změna termínu konání 11. zasedání Monitorovacího výboru 

Rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti s bezpečnostními opatřeními stanovenými k zamezení šíření nákazy koronavirem došlo ke změně termínu konání 11. zasedání Monitorovacího výboru, které bylo původně plánováno na konec května 2020. Zasedání nyní pravděpodobně proběhne ve dnech 24. a 25. listopadu 2020.

Lhůta pro podání žádostí (datum elektronického doručení) pro jejich projednání na 11. zasedání Monitorovacího výboru byla 19. února 2020 do 23:59 hodin. Tato lhůta nebude prodloužena. Vedoucí partneři, kteří ve stanovené lhůtě podali své projektové žádosti na květnové zasedání, budou o dalším postupu informováni e-mailem.

12. zasedání Monitorovacího výboru proběhne v první polovině roku 2021. Upozorňujeme žadatele, že bude mimo jiné nutné vyčkat stavu vyčerpání prostředků po 11. zasedání Monitorovacího výboru.
 


Srdečně Vás zveme k účasti v dotazníkovém šetření k tematickému zaměření Programu přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko v novém programovém období (2021-2027). Dotazník najdete pod tímto odkazem: https://ww3.unipark.de/uc/swot_interreg-baycz-cz/, vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 15 minut. Své názory můžete zasílat do neděle 15. března 2020.

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko se připravuje na nové programové období, které začne v roce 2021. Tento program je součástí evropské regionální politiky a již ve čtvrté generaci v různých oblastech posiluje spolupráci mezi Českou republikou a Bavorskem. Aby program mohl úspěšně odbourávat přeshraniční bariéry také ve svém pátém vydání, potřebujeme Vaše zkušenosti a Vaší podporu.

Příklady možných aktivit


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 15. 1. 2020 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3076) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS a stručný výhled do budoucího programového období.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 13. 1. 2020 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka
 


11. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 11. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 26. - 27. května 2020 v Jihočeském kraji.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 19. únor 2020 (do 23:59 hodin).

 


Aktualizace Příručky pro české žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 9. září 2019 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české žadatele. 

Dokument je k nalezení ZDE.

 


Aktualizace Příručky pro české příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. srpna 2019 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce. 

Dokument je k nalezení v sekci Dokumenty – Realizace projektů

 


Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 1. 8. 2019 od 9:30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3076) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 26. 7. 2019 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

pozvánka ke stažení

 


10. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 10. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 26. - 27. listopadu 2019.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. srpna 2019.

 


9. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2019 v Plzeňském kraji. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 9. zasedání Monitorovacího výboru je 27. únor 2019 do 23:59 hodin.
 

Požadavky a omezení pro aktuálně předkládané projekty naleznete ZDE,

 


Výroční akce 2018

Z pověření Národního orgánu a se souhlasem Řídícího orgánu si Vás dovolujeme pozvat na Výroční akci 2018 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Výroční akce 2018 se uskuteční 15. září 2018 v Tachově. Na programu je představení projektů česko-bavorské přeshraniční spolupráce zábavnou formou. Pozvánku na akci naleznete v příloze: 

Pozvánka ke stažení


 

Aktualizace příručky pro české žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 23. 7. 2018 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české žadatele.

Hlavní změny ve 3. vydání se týkají následujících oblastí:

• Žadatelé, kteří mají nárok na spolufinancování ze státního rozpočtu (kapitola MMR) musí nově předložit zvláštní žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost se podává na základě Výzvy zveřejněné na webu programu, a to po schválení projektu Monitorovacím výborem a uzavření Rámcové smlouvy.
• Výdaje v kategorii „Náklady na externí odborné poradenství a na služby“, které realizují partneři se sídlem v dotačním území, jsou považovány za výdaje v dotačním území.
 Náklady, které jsou spojené s cestovními aktivitami (např. poplatky za účast na konferencích a událostech a výdaje na cestování a ubytování), musí být žadateli podrobně specifikovány v podrobném rozpočtu v poli pro komentář (zejména musí být uveden cíl a účel cesty). 
• Byl aktualizován formulář Čestného prohlášení Vedoucího partnera a Projektového partnera. Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře musí nově vyplňovat všichni partneři.

Příručka je volně k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty – Podávání žádostí a je závazná pro žádosti předkládané na 8. zasedání Monitorovacího výboru.

 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

 

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 6. 8. 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Ovál (č. dveří 2082) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS a o možnosti čerpání prostředků v rámci Dispozičního fondu.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 31. 7. 2018 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 Pozvánka na seminář

 


 

8. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 8. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 5. - 6. prosince 2018.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 22. srpna 2018 do 23:59 hodin.

 


 

Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU

 

Evropská komise dne 20. září 2017 přijala sdělení „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“.  Sdělení zdůrazňuje způsoby, kterými může EU a její členské státy snížit složitost, délku a náklady přeshraničních interakcí a podporovat sdílení služeb na obou stranách vnitřních hranic příhraničních regionů. Evropská unie má 40 vnitřních příhraničních regionů, které představují 40 % rozlohy Unie a téměř 30 % obyvatelstva EU. 

 

Bylo navrženo 10 opatření a doporučení, která usnadní spolupráci příhraničních regionů, přispějí ke snížení překážek a pomohou obyvatelům a podnikům naplno využít potenciál těchto regionů.

1)Online síť odborníků v rámci EU s názvem "Kontaktní místo hranice" : https://ec.europa.eu/futurium/en/border-regions

2)Výzva k podání pilotních projektů v oblasti spolupráce veřejných institucí k tématu překonání hranic různorodých administrativních systému v příhraničí: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals

 


 

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury, do kterých se mohou v roce 2018 zapojit i zájemci z České republiky. Programy jsou k nalezení na webových stránkách agentury www.btha.cz v sekcích „Stipendia“ a „Granty“ a jedná se především o:

  • stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z ČR (termín žádostí: 20. 4. 2018)
  • program podpory česko-bavorských akademických projektů (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, příprava projektů - žadatelem musí být bavorská VŠ)
  • program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku (žadatelem musí být bavorská VŠ).

S případnými dotazy se prosím obracejte přímo na zaměstnance Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

 


Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 22. 1. 2018 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 3, jímž došlo k aktualizaci druhého vydání Příručky pro české žadatele. Změny se týkají kapitoly 5 - Příprava a odevzdání projektové žádosti, zásadní jsou především pokyny pro záznam výdajů mimo programové území.

 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 5. 2. 2018 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 31. 1. 2018 e-mailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 

 Pozvánka na seminář ke stažení

 


 

 

7. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

 

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 7. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 13. a 14. června 2018.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. únor 2018 do 23:59 hodin.

Informace o termínech a podmínkách podávání projektů na 7. zasedání monitorovacího výboru jsou k dispozici na webových stránkách programu v sekci Aktuality.

 


 

  Aktualizace Příručky pro české příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. ledna 2018 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce. Aktualizace se týká především problematiky změn naplánovaných projektů, které jsou blíže specifikovány v kapitole 2 „Změny projektu“.

Dokument je k nalezení v sekci Dokumenty – Realizace projektů.


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 16. 8. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS a o samotném procesu předkládání monitorovacích zpráv za projekt.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 9. 8. 2017 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 

 Pozvánka - seminář pro žadatele 16. 8. 2017


 

Aktualizace příručky pro české příjemce dotace


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 5. 2017 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce dotace.

 


 

Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 3. 2017 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 2, jímž došlo k aktualizaci Příručky pro žadatele. Aktualizace se týká kapitoly 4 - Způsobilé výdaje, a to konkrétně upřesnění pro výdaje na dovolenou a maximálních hodinových sazeb pro mzdy.

Přehled maximálních hodinových sazeb a definice pozic byl doposud součástí Příručky pro žadatele (Příloha č. 7). Tato příloha je od 1. 3. 2017 po novu k dispozici na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky v sekci EÚS - Mzdové sazby typových pozic, kde bude v budoucnu upravována v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 17. 1. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 12. 1. 2017 emailem na: hrodejova@ kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 Pozvánka na seminář

 


 

Aktualizace Metodického pokynu k druhému vydání Příručky pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 19. 12. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 1, jímž došlo k aktualizaci druhého vydání Příručky pro žadatele.

Hlavní změny se týkají především používání dvojjazyčného rozpočtu a zjednodušení loga u malých propagačních předmětů. Dále došlo k aktualizaci přílohy č. 7 - Maximální limity pro základní typové pozice. Aktualizované dokumenty jsou k nalezení v sekci Dokumenty – Podávání žádostí a jsou závazné pro všechny projekty předkládané pro 5. zasedání monitorovacího výboru.


 

Příručka pro české příjemce dotace


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24.10.2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nově Příručka pro české příjemce dotace.


 

5. a 6. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 5. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 29. - 30. 5. 2017.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 8. 2. 2017 do 23:59 hodin.

Zároveň byl již předběžně stanoven termín i pro následující 6. zasedání monitorovacího výboru, které by se mělo uskutečnit ve dnech 7. - 8. 12. 2017. Lhůta pro podání projektových žádostí pro tento monitorovací výbor byla předběžně stanovena na 23. 8. 2017 do 23:59 hodin.


 

Výroční akce 2016 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy"
Rádi bychom Vás informovali o konání výroční akce Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy", která se uskuteční ve dnech 27. - 28.9.2016 v české části Šumavy. Cílem výroční akce je vhodnou formou představit projekty z oblasti cestovního ruchu, které jsou s ohledem na geografické a historické aspekty dotační oblasti v rámci programu dominantní. Více informací naleznete v přiložených souborech ke stažení. Na tuto akci jste srdečně zváni!

 Soubor ke stažení (plakát Modrava)

 Soubor ke stažení (plakát Železná ruda)

 Soubor ke stažení (leták)

 


 

Aktualizace příručky pro žadatele
Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 6. 9. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová verze Příručky pro žadatele (včetně aktuálních příloh). Prosím berte v potaz, že veškeré projekty předložené po tomto datu musí být vypracovány v souladu s aktuální verzí příručky.


 

4. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020


Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 proběhne 4. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 13. - 14. 12. 2016.


Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 26. 8. 2016. 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem, který se uskuteční dne 19. 2. 2016 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům poskytnuty informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 a o Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 17. 2. 2016 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 Pozvánka ke stažení

 


Zahájení Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Rádi bychom Vás informovali, že od 18. ledna 2016 je možné podávat žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020. Odkaz na elektronický monitorovací systém programu je uveden na internetových stránkách programu www.by-cz.eu/cz/podavani-zadosti. Zde také najdete další informace k vyplnění elektronické žádosti a formuláře pro vytvoření povinných příloh.

Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou ).


 

Zveřejnění dokumentace Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Dne 5. 11. 2015 zveřejnil Řídící orgán Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 dokumenty, díky nimž se mohou žadatelé seznamovat se základními požadavky programu. Jedná se o:

  • Společná pravidla pro způsobilost výdajů - ZDE
  • Dokumenty pro hodnocení projektů - dostupné ZDE - v programu bude prováděno hodnocení projektů, které je rozděleno do více částí (Hodnocení přeshraniční spolupráceHodnocení přeshraničního dopaduHodnocení kvality obsahu a Hodnocení přínosu k cílům programu). V rámci hodnocení může projekt získat maximálně 100 bodů.
  • Výtah z elektronického formuláře žádosti - ZDE - v rámci programu budou žádosti předkládány v zásadě elektronickou formou. Následující dokument, který má sloužit žadatelům jako pomůcka při přípravě žádosti, obsahuje přehled nejdůležitějších otázek z elektronické verze žádosti. Elektronické podávání žádosti přes systém eMS zatím však není z technických důvodů možné. Jakmile budou dokončeny nutné programátorské práce, bude informace zveřejněna na webových stránkách.

Další informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 naleznete na společných stránkách programu www.by-cz.eu, dále na stánkách evropských strukturálních a investičních fondů www.dotaceeu.cz a na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz.

 


Evropská komise dne 17. 12. 2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko

V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Další informace a schválený programový dokument naleznete ZDE.


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 16. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 2007-2013.

 Seznam ke stažení

Jihočeský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Vás zve na Den česko-bavorské spolupráce, který se uskuteční 26. 7. 2014 na Kvildě. Více informací naleznete v příloze.

 Den česko-bavorské spolupráce


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 15. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 2007-2013.

 Seznam podpořených projektů ke stažení


Předkládání projektových žádostí na 16. monitorovací výbor, který proběhne 11. - 12. 11. 2014, je možné do 19. 08. 2014.

Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele včetně platných metodických pokynů na níže uvedeném odkaze:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/CR-Bavorsko/Dokumenty/Dokumenty-%282%29

 


 

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 14. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko.

Seznam ke stažení


Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 14. 1. 2014 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3.076) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou poskytnuty informace žadatelům v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013, ale také žadatelům v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013.

Účast je bezplatná, je však nutné se přihlásit, a to nejpozději do 10. 1. 2014, e-mailem na: silhavecka@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215.

 Pozvánka na seminář

 Prezentace ze semináře ke stažení