Benefiční koncert pro Hafíka na Gymnáziu Prachatice

Gymnázium Prachatice, resp. jeho žáci, si dobrovolně připravili pro širokou veřejnost hudební vystoupení, které mělo veliký kulturní přesah. Nejen, že zahráli, zazpívali, odmoderovali, připravili občerstvení, ale dobrovolné příspěvky předali Výcvikovému canisterapeutickému sdružení Hafík, z. s. z Třeboně. Už je tradicí, že se na místním gymnáziu pořádají benefiční akce, které podporují nejen organizace z Jihočeského kraje, či pořádají sbírky na aktuální situace ve světě ovlivňující i dění okolo (např. Ukrajina, covid atp.).

Na akci dorazili i zástupci Hafíka, resp. koordinátorka Lída Cimlová s dobrovolnicemi Jitkou Bízkovou a Addy (boloňský psík), a Michaelou Holubovou s Dustym (labradoodle). Hafík je první organizací, která provádí akreditovanou dobrovolnickou službu v oblasti vysílání dobrovolníků s jejich otestovanými terapeutickými psy.

A jak uvedla paní Cimlová, tak vliv terapeutického psa má více rovin. Terapeutický pes se využívá při polohování ke klientům k prohřátí svalů a zlepšení krevního oběhu, v psychické rovině plní funkci společníka a přítele ke zmírnění depresí či vyrovnání se s náhlou ztrátou blízké osoby a sociální rovinu, kdy je prostředníkem k seznámení.

Na akci dorazila i Marie Mrázová, těžce zrakově postižená, která osvětlila rozdíl mezi terapeutickým, vodícím a asistenčním psem: „Moje společnice Boogie mě provází bezpečně všemi nástrahami a pomáhá mi v orientaci. Takže musí umět najít schody, výtah, dveře či mi říci, že mi hrozí pád. Musí se také samostatně rozhodnout, kudy půjdeme, když je na chodníku překážka. Je k tomu speciálně vycvičená a má i vysvědčení. Pak je ještě asistenční pes, který je vyškolený na pomoc osobě se zdravotním postižením a učí se úkony ve prospěch dané osoby – rozepnout bundu, zhasnout, podat klíče.“

Lidé se mohou setkat ještě se signálním psem, který zajišťuje osobě se sluchovým postižením rozlišovat zvukové signály jako je zvonek, telefon, budík, atp. (pozn.autora).

Na akci se vybralo celkem 17. 423 Kč, které putovaly právě Výcvikovému a canisterapeutickému sdružení. Toto sdružení doporučilo Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj (RDC JčK) zřizované KreBul, o. p. s. místnímu gymnáziu, se kterým má úzkou spolupráci na více projektech i v oblasti vzdělávání.

Autor textu: Mgr. Jiří Gabriel Kalima, DiS.

18.10.2023 Bc. David Hocke