CENA HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. Startuje 2. ročník

Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská vyhlásila 2. ročník „Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost“ za rok 2019. Ocenění mohou získat firmy, neziskové organizace, obce a nově i mikropodniky, které v roce 2019 realizovaly dobrovolné aktivity s pozitivním dopadem na společnost. 

Cenou za společenskou odpovědnost chce hejtmanka kraje Ivana Stráská poděkovat firmám, obcím a společnostem, které se zajímají o své okolí a vytvářejí svým zaměstnancům přátelské prostředí. Letos přibývá nová kategorie pro mikropodniky. „Chceme dát příležitost i malým firmičkám a živnostníkům. Společensky odpovědný přece může být i podnikatel, který pracuje sám na sebe a přitom je pro své okolí velmi prospěšný,“ řekla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská s tím, že úspěch pomůže oceněným se zviditelnit mezi konkurencí, ale také motivovat ostatní. 

Přihlášení je velice jednoduché. Na webových stránkách http://www.jaip.cz/cenahejtmanky jsou umístěny přihlášky včetně sebehodnotícího dotazníku. Ocenění je rozděleno do 8 kategorií – Podnikatelské subjekty, Organizace veřejného sektoru, Obce (všechny dle velikosti) a letos nově i mikropodniky do max. 10 zaměstnanců. Přihlášky lze zasílat až do 14. dubna 2020. Poté budou vyhodnoceny a dne 26. května 2020 dojde k slavnostnímu vyhlášení oceněných v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. 

Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity, ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí,“ uvedla Michaela Novotná, ředitelka JAIP o.p.s. - partnerské organizace ocenění. 
 

22.01.2020 Bc. David Hocke