České vědecké naděje zabodovaly v Lucembursku. Je mezi nimi i Jihočeška

Evropská olympiáda experimentálních věd (EOES), v níž soutěží ty nejlepší týmy mladých středoškoláků z Evropské unie a Ukrajiny, proběhla letos v Lucembursku. Za účasti mentorů z českých národních kol oborových olympiád přivezli čeští středoškoláci zlatou a stříbrnou medaili. Zlatí Češi se stali dokonce absolutními vítězi celé soutěže!

Soutěže EOES (European Olympiad of Experimental Science) se účastní tříčlenné týmy složené vždy z chemika, biologa a fyzika, kterým je maximálně 17 let. Ti společně během soutěžního týdne řeší dvě velmi náročné úlohy, které jsou zaměřené experimentálně a k jejich řešení je potřeba komplexní znalost všech tří oborů. Z každého účastnického státu jsou většinou vysílány dva soutěžní týmy.

Na mezinárodních soutěžích je zvykem, že zlaté medaile jsou rozdávány cca 10% nejlepších týmů, stříbrné dalším cca 30% týmů a zbylé týmy získají medaile bronzové. 

Týmy z České republiky mají v této soutěži pravidelně skvělé výsledky, a tak již několik let za sebou získávají zlaté a stříbrné medaile. V letošním roce v konkurenci 45 týmů z 23 států Evropské unie a jednoho týmu z Ukrajiny získal náš tým B stříbrné medaile za 16. místo z celkových 46 a náš tým A byl absolutním vítězem této soutěže!

Studentské týmy byly složeny z nejlepších 17letých účastníků biologické, fyzikální a chemické olympiády. Na základě soustředění, které proběhlo v Hradci Králové, byly vybrány dva týmy, v nichž byli zastoupeni studenti středních škol z Prahy, Brna, Dvora Králové nad Labem a Českých Budějovic. 

Složení týmů: 

Tým B - stříbrní

  • Vojtěch Hojný, biologie - Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, člen klubu NATURA
  • Soňa Kotuliaková, chemie - Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
  • Míla Tomášová, fyzika - Gymnázium Jana Keplera, Praha

Tým A - zlatí, absolutní vítězové

  • Šárka Litvínová, biologie - Gymnázium Jírovcova, České Budějovice
  • Václav Verner - chemie - Gymnázium PORG, Praha - Libeň
  • Vojtěch Kubrycht - fyzika - Gymnázium Budějovická, Praha
     
25.04.2024 Bc. David Hocke