Cisterciácká klášterní krajina Vyšší Brod získala značku EHL – Evropské kulturní dědictví. Poprvé v historii byla udělena památce v Jižních Čechách

Evropská komise oficiálně rozhodla: Cisterciácké krajiny spojující Evropu – kooperace 17 cisterciáckých klášterních krajin z 5 evropských zemí získala označení Evropské dědictví (EHL). Pět let intenzivní a kvalitní mezinárodní spolupráce v rámci kooperace pod názvem společným CISTERSCAPES  bylo odměněno! 

Evropská unie každé dva roky vybírá evropské kulturní památky, kulturní krajiny, kulturní místa a památníky pro udělení označení "Evropské dědictví" (European Heritage Label - EHL). Pod heslem "Evropa začíná zde" se tyto památky sebevědomě hlásí ke svému přínosu k evropské identitě. 

Do této mezinárodní spolupráce jsou zapojeny 4 regiony v České republice – krajiny historicky ovlivněné působením Řádu cisterciáků; jedná se o cisterciácké klášterní krajiny Vyšší Brod, Žďár nad Sázavou, Plasy a Velehrad.

"Jsme hrdí na to, že můžeme s našimi cisterciáckými klášterními krajinami aktivovat jednu z nejstarších evropských sítí pro současnost. Velmi nás těší rozhodnutím Evropské komise a  především vnitřní síla a společné cíle všech 17 partnerů z Německa, Rakouska, Polska, Slovinska a České republiky a řady podporovatelů a sponzorů, kteří tento úspěch vůbec umožnili," zdůrazňuje Marta Krejčíčková, předsedkyně spolku „Cisterciácké krajiny“ a koordinátorka projektu za region cisterciácké klášterní krajiny Vyšší Brod a MAS Rozkvět, z.s..

w


Od roku 2019 vytváří postupně síť CISTERSCAPES - Cisterscapes connecting Europe  (Cisterciácké krajiny spojující Evropu) – dílčí regionální i přeshraniční opatření, která umožňují poznávat bývalé cisterciácké krajiny s jejich jedinečnými přírodními a kulturními poklady. 

Od svého založení v roce 1098 byl cisterciácký Řád symbolem efektivní organizace, která se rozšířila po celé Evropě a jejíž stopy lze v krajině nalézt dodnes. Cisterciácké krajiny spojující Evropu oživují tuto úspěšnou síť. 

Výhodou našeho jihočeského regionu je také přítomnost fungující cisterciácké komunity v klášterech ve Vyšším Brodě a dolnorakouském Zwettlu, které jsou oba součástí kooperace CISTERSCAPES, a dobré vazby s českými, rakouskými i bavorskými partnery.

Jednou ze společných aktivit je dálková turistická stezka "Cesta cisterciáků" o délce 6 400 km, která ve 3 hlavních liniích propojuje všechny klášterní místa sítě CISTERSCAPES napříč Evropou.

Pečetí EHL  uznává Evropská komise mimořádnou úlohu cisterciáků pro evropskou integraci. Uznává moderní síť CISTERSCAPES jako vynikající iniciativu s potenciálem pro budoucnost. Venkovské oblasti cisterciáckých krajin tak získávají zasloužené mezinárodní uznání jako kulturní památky.

"Vzhledem k současným výzvám v Evropě je udělení pečeti společnosti Cisterscapes důležitým pozitivním signálem pro zviditelnění evropských tradic partnerství a spolupráce. Naším cílem je spolupracovat na rozvoji našich cisterciáckých krajin pro udržitelnou evropskou budoucnost," zdůraznil v první reakci na udělení značky EHL hejtman Johann Kalb, zastupující Zemský okres Bamberg (Bavorsko) jako lead-partnera sítě CISTERSCAPES. 

"Kooperační projekt CISTERSCAPES je jedinečný - také proto, že spojujeme lidi a zároveň vytváříme další vazby mezi zeměmi napříč Evropou," uvedla Monika Hohlmeierová, poslankyně Evropského parlamentu.

Slavnostní předání označení "European Heritage Label“ (Evropské kulturní dědictví - EHL) se uskuteční 17. dubna v Antverpách. Slavnostní otevření centrální linie „Cesty cisterciáků“ proběhne 27. dubna .2024 ve Žďáru nad Sázavou. 
 

15.04.2024 Bc. David Hocke