Další krok pro ochranu jihočeské přírody. Na vybraných rybnících vědci nainstalují plovoucí ostrovy pro vodní ptactvo

Umělé plovoucí vodní ostrovy, jejichž vybudování má suplovat bezpečná hnízdiště pro vodní ptáky na jihu Čech. To je záměr, na kterém spolupracuje Jihočeský kraj s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Projekt schválili ve čtvrtek 27. října krajští radní.

„Společně s vědci z pražské zemědělské univerzity jsme se na základě vzájemné smlouvy rozhodli podpořit výrobu a instalaci zelených plovoucích ostrovů jako alternativu pro bezpečné hnízdění vodních ptáků. Dostatek vhodných biotopů pro jejich bezpečné hnízdění v našem regionu totiž chybí. Konkrétně jde o malé umělé plovoucí ostrovy umístěné na vybrané rybníky, které jsou potencionálně vhodné pro zahnízdění. V této fázi se jedná o testování, jak ptáci ostrovy využijí a jak budou úspěšní, ze kterého by pak bylo možné navrhovat další efektivní postupy,“ upřesnil Talíř. „Je všeobecně známo, že se biodiverzita vodní říše v našich podmínkách velmi významně snižuje, proto je nezbytné všemi možnými a dostupnými prostředky jejímu poklesu bránit,“ zdůraznil první náměstek hejtmana s tím, že vodní ptáci do jihočeské přírody vždy neodmyslitelně patřili a je třeba to zachovat.

Talíř dále dodal, že pro Jihočeský kraj nevyplývají z uvedeného projektu žádné finanční náklady. „Pouze poskytneme souhlas s umístěním plovoucích ostrovů na rybnících v našem majetku. Výběr lokalit bude proveden ve spolupráci s krajským odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví se zaměřením na zvláště chráněná území v naší gesci. Odbor pak bude poskytovat odbornou a metodickou pomoc při realizaci projektu z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny,“ uzavřel první náměstek hejtmana.
 

27.10.2022 Bc. David Hocke