DDM Vimperk má dlouhodobě ve své nabídce technicky zaměřené kroužky

Dům dětí a mládeže Prachatice, pracoviště DDM Vimperk má dlouhodobě ve své nabídce technicky zaměřené kroužky. Radiotechnický kroužek byl nabízen jako novinka ve školním roce 2011-12, činnost kroužku byla a je doposud materiálně podporována Střední školou Vimperk a firmou Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. Byl určen pro děti od 10 let, cílem bylo seznámení se základy radiotechniky, stavba jednoduchých elektronických zařízení, měřicích a zkoušecích přístrojů. Zájemci zde získali znalosti, které byly prospěšné pro učební obor a následné studium. Využíval prostory televizního studia Epigon a vedení kroužku se ujali zaměstnanci Střední školy Vimperk. 

Ve školním roce 2014-15 jsme rozšířili naši nabídku o další technicky zaměřený kroužek pod názvem Konstruktéři pro stavitele a malé konstruktéry funkčních hraček z české klasiky, stavebnice Merkur, montáže s opravdovými šrouby a kovovými prvky. Kroužek vede paní Eva Kubišová, pedagog volného času v DDM Vimperk, v prostorách DDM. V současné době máme dva kroužky Konstruktérů, děti pracují především se stavebnicemi Lego technik, modely z kostek lega prezentujeme na výstavkách pořádaných v prostorách DDM a v městské knihovně. 

V nabídce na školní rok 2019-20 byl prezentován elektrotechnický kroužek pod názvem Mladý Koumák, který nahradil Radiotechnický kroužek. Cílem kroužku je zábavnou formou přiblížit svět techniky, rozvíjet tvořivost, technické myšlení a dovednosti, motivovat děti k hlubšímu studiu odborných předmětů, probudit v dětech prvotní zájem o vědu a techniku. Děti pracují individuálně a ve skupinách ve speciálně vybavené učebně pod vedením odborného lektora, pracují s bezpečným napětím, využívají i elektronické stavebnice Boffin, ti starší se seznamují se základy fyziky, elektrotechniky i programování, kroužky navštěvují děti od 8 let a pracují ve čtyřech skupinách.

Speciálně vybavenou učebnu v budově Domova mládeže, Nerudova 267, Vimperk, kde se děti pravidelně každý týden scházejí, vybavila škola společně s DDM, společně realizujeme exkurze a besedy. 

Pro rozsah spolupráce firmy, školy a DDM hraje důležitou roli to, že jde o firmu a školu s lokálním významem v našem regionu, Spolupráce pokračuje i v projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II“, kde mají své zastoupení. 

Dle statistiky Střední a Základní školy Nerudova Vimperk, 30 % dětí, které navštěvovaly kroužky DDM, se hlásilo na různé obory školy, některé z nich nyní pomáhají při vedení kroužku. 

V současné době je již připraven další postup rozvoje technického vzdělávání v rámci projektu „Vyrobíme, instalujeme, pozorujeme a zkoumáme“, který získal podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj - operačního programu IROP, pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004874. V rámci tohoto projektu chceme svou nabídku kroužků rozšířit o nové technické kroužky, se zaměřením na nové technologie, například práci s 3D perem.

Zpracovala: Jitka Martanová, vedoucí DDM ve Vimperku

10.06.2021 Bc. David Hocke