Díky Jihočeskému kraji dostane 450 jihočeských škol moderní podklady pro výuku první pomoci

Na začátku školního roku 2021/2022 obdrží 450 jihočeských škol aktualizované metodické sady pro výuku první pomoci (obsahem sady je publikace První pomoc pro školy a metodická příručka pro výuku žáků včetně filmové přílohy). Publikaci vydává nezisková organizace Ve škole i mimo ni v rámci vzdělávací aktivity První pomoc prožitkem. Tato aktivita vznikla na základě poptávky pedagogů, zdravotníků i široké veřejnosti po kvalitní a systematické výuce první pomoci na všech stupních škol. Od začátku realizace vzdělávacích aktivit jsou do vzdělávání první pomoci prožitkem, zapojeni pedagogové Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor, Střední zdravotnické školy Tábor, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. 

Spolek ve spolupráci s odborným garantem a partnerem Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, realizoval v letech 2011–2014 dva úspěšné evropské vzdělávací projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů a žáků jihočeských škol. Výstupem bylo i první vydání metodických a výukových materiálů pro školy zapojené do projektů (v nákladu 250 ks) a také více než 500 pracovníků jihočeských škol proškolených v poskytování první pomoci. Spolupráce spolku a ZZS JčK od roku 2015 ve vzdělávání pedagogů pokračuje i po skončení evropských projektů. 

Materiály vydává nezisková organizace Ve škole i mimo ni, z.s. právě u příležitosti 10. výročí partnerství se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. 

V roce 2021, kdy vstupují v platnost nové mezinárodní doporučené postupy pro resuscitaci a první pomoc - Guidelines 2021, se s podporou Jihočeského kraje, osobní podporou hejtmana MUDr. Martina Kuby, radního pro školství Mgr. Pavla Klímy a ředitele ZZS JčK MUDr. Marka Slabého, MBA, LL.M. a dále také několika soukromých dárců podařilo aktualizovat vzdělávací materiály v souladu s nejnovějšími doporučenými postupy a vyrobit celkem více než 1500 sad vzdělávacích materiálů pro školy, z nichž 450 zamíří v prvním zářijovém týdnu do jihočeských škol. 

Ostatní sady vyrobené díky příspěvkům soukromých dárců pak obdrží školy a knihovny v dalších krajích ČR.

 

02.09.2021 Bc. David Hocke