Dny dobrovolnictví v Jihočeském kraji

Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj připravilo na dny 11. a 12. dubna 2022 Dny dobrovolnictví. Jejich cílem je zviditelnit organizace, které pracují s dobrovolníky, ale také samotné dobrovolníky a dobrovolnictví. Každý z vás se jistě někdy stal dobrovolníkem, a to i přesto že neměl podepsanou žádnou smlouvu, nebyl nikde veden. Řada lidí působí jako dobrovolníci i bez této formální podoby a pomáhají všude tam, kde je to potřebné. Také v Jihočeském kraji je dobrovolnictví na dobré cestě. Funguje zde řada organizací, které s dobrovolníky pracují, využívají je ve svých činnostech. A není to pouze věcí sociálních služeb – dobrovolníci pracují i v nejrůznějších ekologických projektech, sportu, kultuře. 

Chcete tyto organizace poznat trochu více? Dozvědět se, co vše se v Jihočeském kraji v oblasti dobrovolnictví děje? Kde všude můžete jako dobrovolníci působit? Nebo máte chuť dát svůj čas a úplně nevíte jak na to? Pak určitě navštivte Dny dobrovolnictví, které jsou tu právě proto, aby přinesly odpovědi na dobro otázky. 

V pondělí 11. dubna proběhne neformální setkání lidí, kteří s dobrovolníky pracují – koordinátory. Od 13:00 hodin pak můžete v dobrovolnickém centru ADRA (Fráni Šrámka 34) navštívit prezentaci dobrovolnických organizací, kde zazní i řada příkladů dobré praxe.

Hlavní program pak proběhne v úterý 12. dubna od 10:00 do 18:00 hodin v prostorách kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Branišovská 1645/31A). Zde se můžete těšit na stánky dobrovolnických organizací, jejich prezentace a aktivity, které zároveň můžete podpořit zakoupením jejich výrobků. V průběhu dne nás čeká 5 zajímavých vstupů – k aktuálním tématům dobrovolnictví (COVID, válka na Ukrajině). Součástí programu bude také výstava fotografií – Jaké podoby má dobro v Jihočeském kraji a prezentace příkladů dobré praxe. 

Dny dobrovolnictví jsou určeny všem bez rozdílu věku, kdo chtějí zjistit více o dobrovolnictví, najít třeba inspiraci na využití svého času a zapojení se do dobrovolnických výzev. A mnohdy není potřeba mít hodiny a hodiny volného času. Mnohdy i několik minut ve správnou chvíli na správném místě mohou udělat mnoho…

Dny dobrovolnictví jsou realizovány v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR: „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, podpořeném z prostředků Evropské unie. 
 

05.04.2022 Bc. David Hocke