Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Do Jihočeského muzea se po roce opět vrací orchideje 

Jihočeské muzeum připravilo na 10. – 19. března 2023 tradiční výstavu orchidejí, exotických rostlin a zvířat. Otevřeno bude každý den od 9:00 do 17:30 hodin, včetně pondělí 13. března. Každý 500. návštěvník výstavy obdrží jako dárek orchidej zdarma a každý 1000. návštěvník pak získá orchidej a balíček s pěstitelskými potřebami od ASB Grünland! Rostliny si na výstavě můžete i zakoupit.

Výstava návštěvníka zaujme nejenom vůní stovek květů, ale i svou pestrou paletou barev. K vidění budou živé orchideje, bromélie a tillandsie, dále rostliny sušších biotopů (kaktusy a sukulenty) nebo masožravé rostliny Markéty Aubrechtové. Flóra bude doplněna ukázkou drobných obratlovců z Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou a plazy z Krokodýlí ZOO Protivín. V přilehlé chodbě si pak návštěvníci mohou prohlédnout motýly ze sbírek Jihočeského muzea nebo fotografie orchidejí od Olgy Ettrichové.

Poradna pro pěstitele rostlin
Návštěvníci také mohou využít odbornosti vystavovatelů a konzultovat s nimi problematiku a nejvhodnější pěstitelské postupy pro své rostliny. Poradna bude v provozu po celou dobu konání výstavy.

Vzdělávací program pro děti a školy
Edukační oddělení Jihočeského muzea připravilo pro děti a školy doprovodný vzdělávací program určený pro MŠ, ZŠ a SŠ. Žáci se dozví  zajímavosti ze života fauny a zejména flóry a v rámci programu si vyzkouší i vlastní zručnost a výtvarné nadání. Edukační program můžete objednávat na webu Jihočeského muzea (www.muzeumcb.cz) v sekci Vzdělávání nebo pište na e-mailovou adresu: faktor@muzeumcb.cz.

Květinový workshop
Zveme Vás i na speciální workshop k výstavě, který se koná ve středu 15. března 2023 od 16:00 do 18:00 hodin v hlavní budově Jihočeského muzea (Dukelská 1, České Budějovice). V rámci této akce si pod vedením zkušené lektorky vytvoříte aranžmá z živých orchidejí a zdobení obalu rostliny, které si odnesete domů. Cena workshopu činí 350 Kč za účastníka, kapacita je omezena na 15 osob. Přihlášky na workshop můžete zasílat na e-mailovou adresu: faktor@muzeumcb.cz.

Publikace Orchideje jižních Čech
Nejen v rámci konání výstavy si můžete na recepci hlavní budovy Jihočeského muzea zakoupit knihu Orchideje jižních Čech, jejímiž autory jsou David Průša a Václav Šedivý. Orchidejím patří v rámci rostlinné říše zcela zvláštní postavení. Náleží jim mnoho superlativů, z vícero hledisek se řadí k rostlinám nejzajímavějším, ale také nejohroženějším. Čeleď vstavačovité (Orchidaceae) patří k početně nejbohatším čeledím rostlin na Zemi. Na území Jihočeského kraje se nachází 37 druhů orchidejí ve 22 rodech; ve flóře Jihočeského kraje se můžeme setkat s 58 % druhového bohatství orchidejí celé České republiky. Pokud bychom se ale zaměřili na celé rody orchidejí, zjistíme, že flóra Jihočeského kraje se může pyšnit celými 88 % rodů této čeledi rostoucích v České republice. Když uvážíme, že rozloha Jihočeského kraje zaujímá 12,8 % rozlohy celé ČR, můžeme oprávněně považovat Jihočeský kraj za oblast orchidejářsky poměrně zajímavou.

24.02.2023 Bc. David Hocke