Detail

Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky U Narovců a jejího ochranného pásma
Číslo: 5/21
Datum schválení: 25.02.2021
Platnost: 10.03.2021
Účinnost: 25.03.2021
Poznámka: