Detail

Nařízení JK o vyhlášení přírodní památky Blana a jejího ochranného pásma
Číslo: 11/21
Datum schválení: 25.08.2021
Platnost: 10.09.2021
Účinnost: 25.09.2021
Poznámka: