Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dolní Rakousko přebírá od Horní Falce předsednictví ERDV. Tématem budoucí spolupráce bude hlavně zdravotnictví

Každým rokem se mění předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV), jehož součástí je i Jihočeský kraj. V letošním roce předsednictví přebírá spolková země Dolní Rakousko, a střídá tak Dolní Falc. Oba regiony se v rámci tří hlavních témat ERDV – Průmysl 4.0, Zdravotnictví a Cestovní ruch věnují především oblasti zdravotnictví, a představily na zasedání Prezídia dne 28. ledna 2022 minulé a rovněž budoucí plánované aktivity v této oblasti. 

Dolnorakouský zemský radní Martin Eichtinger představil plány na Den zdravotnictví 2022 a také oslavy desetiletého jubilea existence ERDV. Kromě toho se bude pracovní skupina pro zdravotnictví pod vedením Dolního Rakouska zabývat lepším propojením klinik na území ERDV.

Eichtinger by chtěl intenzívněji využít dolnorakouského know-how v oblasti přeshraničních zdravotnických aktivit v Podunají. „Dolní Rakousko zaujímá se svou přeshraniční zdravotnickou aktivitou Healthacross roli evropského průkopníka. Chceme hledat kontakty s klinikami v Evropském regionu a zajistit společnou zdravotnickou péči v pohraničí. Naším cílem je zajištění zdravotnické péče v blízkosti bydliště ve všech regionech.“

Za Horní Falc prezentoval předseda hornofalckého sněmu Franz Löffler mimo jiné brožuru „Digitální zdravotní péče – zaměření na telemedicínu“ vydanou v květnu 2021, která je k dostání v češtině a němčině a informuje o zdařilých příkladech telemedicíny v ERDV. Kromě toho se ohlédl za četnými odbornými akcemi, jakou byl např. virtuální zdravotnický kongres v červnu 2021, na kterém se sešli experti z Německa, České republiky a Rakouska, aby si vyměnili zkušenosti k tématům „E-health na venkově“ a „Přeshraniční zdravotnická péče“.

07.02.2022 Bc. David Hocke