Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Enviroskop: web i aplikace pro neokoukané výlety v Jihočeském kraji

Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. provozuje webové stránky enviroskop.cz, které nabízí několik stovek výletů za přírodou, krajinou a zdravým životním stylem napříč Jihočeským krajem. Web doprovází mobilní aplikace Enviroskop a stejnojmenná stránka na nejvyužívanější sociální síti, která svým fanouškům nabízí aktuální informace a tipy na výlety.

Enviroskop to je první český průvodce „zelenou“ turistikou. Jedná se o stejnojmenné webové stránky a volně stažitelnou mobilní aplikaci, kde zájemci o šetrné formy cestování najdou 400 neokoukaných výletních lokalit. Tak rozsáhlou databázi výletů připravilo několik desítek mapovatelů z řad členských organizací spolku Krasec. V hledáčku jsou cíle týkající se přírodního dědictví a environmentálních témat - namátkou aleje a studánky; přírodní zahrady; geologické nebo botanické lokality; místa pro birdwatching; možnosti přírodního koupání; různé typy stezek včetně questingových či zážitkových; environmentální atrakce pro děti; nabídka místní produkce i řemeslných dílen; příklady šetrných přístupů v zemědělství, stavitelství, obnově krajiny a ve využívání zdrojů energie.

Jak web a aplikace fungují? Jejich hlavním znakem je jednoduchost a snadné užívání, zatímco jejich hlavní funkce spočívá ve vyhledávání zájmových lokalit přímo z mapy, listováním v jednotlivých tematických kategoriích či prostřednictvím řady filtrů. Návštěvníci stránek si mohou založit svůj profil „Můj Enviroskop“, což umožňuje vedení deníčku oblíbených či již navštívených lokalit nebo plánování vlastní výletní trasy. Více dodává předseda spolku Krasec Karel Srdečný: „Troufám si tvrdit, že webové stránky jsou pohledné, jejich design jsme založili na kvalitních fotkách z jednotlivých lokalit. V případě mobilní aplikace musím zmínit, že funguje také offline a zejména, že její součástí je i terénní navigace.“

Krasec je podpořen individuální dotací Jihočeského kraje

Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. obdržela v letošním roce individuální dotaci na svou činnost, která pokrývá environmetální služby od programů pro školy, přes akce a soutěž až po environmentální poradenství.

Na svou činnost získala krajská síť Krasec dotaci 800 000 Kč. Předseda spolku Karel Srdečný k tomu dodává: „Získané prostředky Krasec nevyužívá sám, ale rozděluje je na realizaci činností prostřednictvím členských organizací. Díky tomu je činnost Krasce tak rozsáhlá, přestože finanční prostředky jsou omezené.“

Příspěvek Jihočeského kraje bude využit na podporu realizace environmentálních programů pro školy, poradenství, realizaci akcí – vycházek, exkurzí, besed s envi-tématikou – tzv. Dny s Krascem, realizaci soutěže projektů s přínosem pro životní prostředí Jihočeská ratolest a provozování portálu šetrné turistiky Enviroskop. 

Krajská síť Krasec sdružuje 17 členských organizací jihočeského regionu zaměřených na ekologické poradenství a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Cílem Krasce je podpora členských organizací a zlepšování podmínek pro jejich práci. Krasec sám pořádá akce a realizuje projekty, které vyžadují zapojení různorodých odborníků z více oblastí. Takovým projektem je například Enviroskop, jihočeský portál šetrné turistiky, který Krasce provozuje. Kontakty pro další informace

Ing. Karel Srdečný, předseda krajské sítě Krasec, z. s., tel. 774 697 901, e-mail: karel.srdecny@ekowatt.cz
 

21.06.2019 Bc. David Hocke