Evropský region Dunaj-Vltava dává signál pro společnou Evropu

Devět dní před evropskými volbami podepsali v pátek v Linci političtí zástupci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) společně EVROPSKOU CHARTU. Tím vyslalo sedm členských regionů z Rakouska, Německa a České republiky jasný signál pro společnou Evropu. Evropská myšlenka svobody, demokracie a míru je pro občany Evropy významná především v bývalých příhraničních regionech.

Evropský region Dunaj-Vltava chce i do budoucna plně preferovat společné před rozdělujícím a aktivně pracovat na prohloubení sousedských vztahů mezi svými členskými regiony, aby byl atraktivním „prostorem pro společnost 4.0".

EVROPSKÁ CHARTA byla podepsána v rámci odborné konference „ERDV - prostor pro společnost 4.0". Více než 80 zástupců obcí a politiků z Horního a Dolního Rakouska, Dolního Bavorska, Horní Falce a rovněž z Jihočeského, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina přijelo do Lince, aby si navzájem vyměnili zkušenosti a názory na inovativní projekty obcí, šance pro obce v oblasti digitalizace, pohovořili o úspěších přeshraniční spolupráce, ale také o budoucnosti Evropského regionu.

Skutečnost, že Evropskému regionu Dunaj-Vltava leží na srdci především mládež, dokazuje třídenní program organizovaný pro prvovoliče ze všech tří zemí. Vedle diskusí o společných dějinách tří zemí byla na workshopu s názvem „Pochopit Evropu" přiblížena souhra orgánů Evropské unie a jejich účast na zákonodárném procesu, ale také to, jak mohou občané Unie ovlivnit rozhodnutí v Bruselu.

Evropský region Dunaj-Vltava byl založen v roce 2012 jako trilaterálně činné pracovní uskupení skládající se ze sedmi partnerských regionů v Bavorsku, Rakousku a České republice. Cílem spolupráce je učinit z někdejšího příhraničního regionu společný prostor pro život a hospodářství.

 

22.05.2019 Bc. David Hocke