Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Fandíme pěstounství!

Také v letošním roce se Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve spolupráci s neziskovými organizacemi účastní multižánrového festivalu v českobudějovických ulicích „Město lidem, lidé městu“. Stánek s tématem pěstounství najdete v České ulici. 

Pěstounská péče může mnoha dětem, o které se jejich biologická rodina nemůže, nechce nebo nedokáže postarat, nabídnout spokojený život v rodině. 

V Jihočeském kraji je dlouhodobě nedostatek pěstounů především pak pro děti ve věku nad šest let, pro sourozence, děti se zdravotními problémy, děti jiných etnik. Vyrůstat v rodině a zažívat běžné starosti a radosti rodinného života může být vzájemně obohacující jak pro děti, tak pro dospělé.

Po celou dobu festivalu, tedy v pátek od 13:00 do 20:00 a v sobotu od 9:00 do 20:00 se mohou dospělí více dozvědět o pěstounské péči; pro děti jsou připravené hry, malování a zábavná stezka do domečku pěstounství.

Proč je dětem lépe v rodině než v ústavu? Co je to citová vazba a jak se buduje? Mohu se já stát pěstounem a co vše je k tomu potřeba? Tyto a další otázky zodpoví zájemcům o pěstounství pracovníci krajského úřadu a neziskových organizací, které pěstounské rodiny doprovází: Temperi, o.p.s.,  Jihočeská rozvojová, o.p.s. Prevent99, z.s., Dobrá rodina o.p.s., Sdružení pěstounských rodin z.s..

Informace o pěstounské péči, rozhovory s pěstouny a fotografie z akcí podporujících pěstounství v Jihočeském kraji najdete také ZDE.
 

12.08.2019 Bc. David Hocke