Příspěvek na poskytování ubytování veřejnou službou

Formulář je určen pouze pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které požadují dle zák. 65/2022 Sb. a nař. vlády 206 ze dne 29.června 2022 proplatit paušální náhradu nákladů na bezplatné ubytování osob přicházejících po 24.2.2022 z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany.


Adresa ubytovacího zařízení:

Druh ubytování
(Je provozovatel ubytování, který bude uzavírat smlouvu s krajem, vlastníkem nemovitosti zapsaným v katastru nemovitostí?)
Nahrajte prosím nájemní smlouvu na základě které objekt užíváte. Je možné dokument naskenovat nebo vyfotit mobilním telefonem.
Do tohoto pole může být nahráno neomezené množství souborů.
Limit 500 MB.
Povolené typy: jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Kontaktní osoba (ve věcech provozních):


Subjekt, se kterým se bude uzavírat "Smlouva o zajištění ubytovací kapacity":

Osoba oprávněná jednat za subjekt ve věci uzavření smlouvy:

Funkce

Ubytováváte osoby přicházející z území Ukrajiny:

Vedete evidenci ubytovaných cizinců (v souladu se z. č. 326/1999 Sb.)
Požaduji proplatit paušální náhradu na ubytování

Popis ubytovacích zařízení a informace o volných ubytovacích kapacitách v ubytovacích zařízení

Celková kapacita ubytovacího zařízení:

Kapacita nabízená osobám přicházejícím z území Ukrajiny:


(doba, do kdy je ubytovatel schopen/ochoten osoby přicházející z Ukrajiny ubytovávat; POKUD NEOMEZENĚ, NECHTE NEVYPLNĚNÉ)
(případné doplňující informace)

Vyplněním tohoto formuláře dávám, jakožto subjekt údajů, souhlas Jihočeskému kraji (dále jen „správce“), se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovic, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „Nařízení“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával veškeré mnou poskytnuté osobní údaje pro účely evidence dostupných ubytovacích kapacit na území Jihočeského kraje pro státní občany Ukrajiny. Souhlasím s poskytnutím mých osobních údajů třetím osobám za stejným účelem. Beru na vědomí, že bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webu Jihočeského kraje https://www.kraj-jihocesky.cz/informace/ochrana-osobnich-udaju.