Hejtman Kuba navrhne na post ředitele krajského úřadu Lukáše Glasera

Ve výběrovém řízení na pozici nového ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje uspěl JUDr. Lukáš Glaser, dosavadní vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí, kterého hejtman jmenuje do funkce poté, co obdrží předchozí souhlas ministra vnitra. Ten na tomto postu nahradí JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., který téměř po devíti letech v čele úřadu na svou funkci rezignoval. Hejtman Kuba se tak rozhodl na základě výsledků výběrového řízení, které Glaser absolvoval.

Hejtman zároveň zdůraznil, že je to vůbec poprvé, kdy byli k výběru ředitele přizváni i krajští opoziční politici. „Slíbil jsem, že budeme maximálně otevření a budeme s opozicí spolupracovat. A své sliby i tímto plníme,“ doplnil Kuba s tím, že devítičlenná komise složená z úředníků a zástupců politických klubů mu všemi hlasy doporučila právě výběr Glasera do této funkce.

Na spolupráci s Lukášem Glaserem se těším a věřím, že společně uděláme všechno pro to, aby byl náš krajský úřad moderní, efektivně fungující a prostě nejlepší,“ uzavřel hejtman.   
 

21.06.2021 Bc. David Hocke