Hejtmani dnes schválili návrh nového modelu financování krajů prostřednictvím rozpočtového určení daní krajů (RUD krajů)

Rada Asociace krajů České republiky na svém 18. zasedání dne 14. března 2024 v Praze schválila většinou jedenácti hlasů ze čtrnácti přítomných členů návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města Prahy na RUD krajů.

Schválená varianta nově nastavuje kritéria, která popisují charakteristicky jednotlivých regionů a zahrnují:

  • počet obyvatel kraje 40 %
  • délka silnic II. a III. tř. na území kraje 20 %
  • rozloha kraje 13 %
  • počet výjezdových základen ZZS 6 %
  • počet urgentních příjmů typu I v nemocnicích zřizovaných krajem 2 %
  • struktura kraje (podíl počtu obcí k ploše rozlohy kraje) 8 %
  • počet žáků středních škol zřizovaných krajem 4 %
  • vyrovnávací příspěvek 7 %

Součástí schválené varianty je vymezení kritérií pro hlavní město Praha, které se omezilo s ohledem na překryv s RUD obcí a zahrnuje délku silnic II. a III. tř. na území kraje, rozlohu kraje, počet výjezdových základen ZZS, počet urgentních příjmů typu I v nemocnicích zřizovaných krajem a počet žáků středních škol zřizovaných krajem.

Současně se Rada AKČR shodla na dalších podmínkách svázaných s novým nastavením podmínek dělení daňových výnosů. Podmínky představují zahrnutí příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4 mld. Kč na opravy krajských komunikací do RUD krajů v prvním roce schválené změny (2025) a zahrnutí navýšení objemu RUD krajů o 6 mld. Kč v prvních třech letech od platnosti schválené změny (2025 až 2027) k vyrovnání propadů některým krajům při srovnání se stávajícím stavem Tato navýšení budou vyjádřena procentuálně v podobě výsledného procentuálního podílu RUD krajů na celostátním hrubém výnosu daní podle predikce daňových výběrů pro roky 2025 až 2027 v době schvalování zákona.

Dále Rada AKČR svým usnesením upozorňuje, že schválená varianta v žádném případě neobsahuje podmínky ani jakékoli předpoklady toho, že by kraje měly převzít financování nepedagogických pracovníků v krajských školských zařízeních. Současně Rada AKČR deklaruje, že je na tuto debatu s vládou připravena, ale vzhledem k tomu, že problematika zasahuje nejen kraje, ale i obce a je teprve na svém počátku, Rada AKČR preferuje, aby nebyla projednávána a řešena v rámci této nové varianty zákona o rozpočtovém určení daní;

Předseda Rady AKČR a hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba nyní pošle schválené usnesení ministru financí k zahájení jeho projednávání na úrovni vlády.
 

15.03.2024 Bc. David Hocke