Hygienici poprvé kontrolovali jakost vody. Orlík, Lipno a chlumský Hejtman jsou v pořádku. Do Staňkovského nechoďte

V České republice začíná ve středu 1. června oficiální koupací sezóna. Jednou z povinností, která pro pracovníky krajských hygienických stanic před tímto datem začíná, je pravidelná kontrola jakosti vody ke koupání. První kontrolní testy se uskutečňují v týdnu před zahájením koupací sezóny. Dnes byly vyhodnoceny vzorky odebrané v pondělí ve stanovených odběrových místech na Orlíku (Radava, Podolsko), na Lipně (pláže u obcí Lipno nad Vltavou, Černá v Pošumaví a Horní Planá) a v rekreačních rybnících na Jindřichohradecku (Staňkovský, Hejtman). 

Jak bývá pro začátek sezóny obvyklé, ukázaly převážně velmi dobrou jakost vody. To platí pro vodu na Lipně, ale i pro rekreační rybník Hejtman u Chlumu u Třeboně či vodu u Radavy na Orlíku. „Dvě sledované lokality na Lipně – Lipno nad Vltavou a Černá v Pošumaví -  jsou před zahájením koupací sezóny hodnoceny stupněm jedna, voda je vhodná ke koupání a splňuje všechna předepsaná kritéria. Dvojku dostala třetí lipenská lokalita u Horní Plané. Dle aktuálního rozboru je zde voda vhodná ke koupání, ale podle platné metodiky je s ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny voda v této lokalitě souhrnně hodnocena jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi.  Jedničkou byla hodnocena i kvalita vody na Orlíku u autokempu Radava a v rekreačním rybníku Hejtman na Jindřichohradecku,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. 

Horších výsledků dnes dosáhla druhá sledovaná lokalita na Orlíku u tábořiště Podolsko. Voda zde byla hodnocena stupněm 3, který znamená zhoršenou jakost vody. Z pohledu ochrany zdraví přináší mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je na Podolsku překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice a chlorofyl-a.

Čtyřku dostala na pětistupňové škály kvality voda v rekreačním Staňkovském rybníku. „Dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání. Je zde překročena hodnota ukazatele intestinální enterokoky. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů zde nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systém,“ doplnila Kamila Márová, která je odborným radou a vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální KHS Jihočeského kraje. Intestinální enterokoky jsou indikátorem fekálního znečištění vody.  
Bližší informace ke kvalitě koupací vody jsou k dispozici na webu KHS Jihočeského kraje.  


Vyhláška MZ č. 238/2011, o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, určuje lokality, kde je jakost vody v koupací sezóně ze zákona sledována, a též frekvenci kontrol, způsob laboratorního testování a vyhodnocování vzorků atp. Monitorovací kalendář počítá s testováním jednou za dva týdny, kdy v pondělí jsou odebírány vzorky a ve čtvrtek KHS zveřejňuje na svém webu a v médiích výsledky laboratorního šetření. Pokud v některé lokalitě dojde k významným zjištěním, znamenajícím například rizika ohrožení zdraví při vodní rekreaci, jsou mimo frekvenci monitorovacího kalendáře prováděny mimořádné odběry dle aktuální potřeby. 

  
 

27.05.2022 Bc. David Hocke