Jihočeši posílají do soutěže Adapterra Awards 8 projektů z regionu

První tropický den tohoto roku přišel o dva měsíce dřív, než je obvyklé. Přesně to je ukázkou extrémů počasí, které nás v budoucnu čekají a které nás trápí již nyní. Sucho, přívalové deště, silný vítr, vlny veder, na takové projevy klimatické změny se snaží připravit 77 projektů přihlášených do šestého ročníku soutěže Adapterra Awards. Z toho 8 se nachází v Jihočeském kraji, který se letos přidal k regionálním partnerům soutěže. Adapterra Awards vyhlašuje Nadace Partnerství, největší česká environmentální nezisková organizace, ve spolupráci s Integra Consulting. Finalisty vybere odborná porota. Pořadatelé je zveřejní na www.adapterraawards.cz 1. srpna 2024.

Soutěž Adapterra Awards dává možnost vyniknout organizacím i jednotlivcům, kteří usilují o udržitelnější a odolnější prostředí, ve kterém žijí. Ať už se jedná o budovy, veřejný prostor sídel nebo krajinu. Jihočeský kraj v loňském roce jako jeden z prvních krajů v Česku dokončil přípravu Adaptační strategie kraje a jako součást motivace místních obcí, firem, spolků a občanů se letos stal regionálním partnerem soutěže. 

Jihočeský kraj je neodmyslitelně spjat s rybníkářstvím a vodním hospodářstvím v krajině. „Příroda je společným domovem lidí a zvířat. A právě proto je třeba se o tento náš společný domov starat. Jednou z cest je i soutěž Adapterra Awards, pro kterou letos Jihočeský kraj vypsal zvláštní ceny. Těší mě, že mezi přihlášenými projekty do kategorie Krajina tak letos najdeme několik revitalizací na vodních tocích. Děkuji všem, kteří se do soutěže přihlásili za to, že jim náš společný domov není lhostejný,“ řekl první náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř. Mezi přihlášenými najdeme revitalizaci rybníka Skalský, údolí řeky Lomnice či povodí v Malenici.

Protipovodňová opatření na řece Lomnici zrealizovala obec Buzice na 8 hektarech svého území.  „Díky úpravám v údolí řeky se nám daří zadržet vodu, což samozřejmě přilákalo spoustu druhů živočichů, které se v této krajině nevyskytovaly v takové míře. Navíc zde vznikla klidová zóna, kterou začínají lidé v obci i z okolních obcí hojně využívat,“ pochvaluje si starostka obce Gabriela Málková.

Vedle kategorie Krajina soutěží projekty také v kategoriích Sídla, Budovy a Průmysl. V Jihočeském kraji z městského prostředí například Atelier Za Mák přihlásil upravený předprostor základní školy Sokolská v Třeboni. Do ulice navrátili trvalkové záhony, vysázeli stromy, které nově obklopuje vodopropustná dlažba se širokou spárou.

Vítěze regionální ceny Jihočeského kraje vyhlásí Nadace Partnerství ve spolupráci s Jihočeským krajem v Českých Budějovicích na podzim tohoto roku. Celostátní vítěze soutěže Adapterra Awards 2024 vyhlásí Nadace Partnerství na tematicky zaměřené konferenci v Praze 6. listopadu 2024. Cenu sympatie si odnese projekt z nejvíce hlasy z online hlasování veřejnosti, které odstartuje 1. srpna 2024 na www.adapterraawards.cz
 

25.04.2024 Bc. David Hocke