Jihočeské kreativní vouchery 

Dne 1.7.2021 – vyhlašuje Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci s Jihočeským krajem 8. ročník programu Jihočeské podnikatelské vouchery. 

Letos poprvé podpoří Jihočeský kraj kromě spolupráce podnikatelů a vědeckovýzkumných organizací také spolupráci mezi jihočeskými kreativci a jihočeskými podnikateli. Náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová vysvětluje: „Inovaci a kreativitu vnímám jako dva nezbytné nástroje potřebné k tomu, aby bylo jakékoli podnikání konkurenceschopné, proto chceme toto propojování v regionu podporovat“

Na přípravě programu spolupracovaly s Jihočeským vědeckotechnickým parkem odbory regionálního rozvoje a kultury a památkové péče. Obor kultury a památkové péče bude pro podnikatele zprostředkovávat nabídku jihočeských kreativců prostřednictvím výzvy pro naplňování tzv. „Jihočeské kreativní galerie“ „Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s kreativními tvůrci v Jihočeském kraji v rámci Dnů otevřených ateliérů a doufáme, že vytvořením nabídky kreativců v Jihočeské kreativní galerii budeme podporovat vznik nových spoluprací, směřující k podpoře inovací jihočeských podnikatelů “ dodává k programu Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje. 

Podrobnosti vyhlašované výzvy Jihočeských podnikatelských voucherů získáte na stránkách www.inovoucher.cz a výzvy pro přihlášení do Jihočeské kreativní galerie na www.kreativnijiznicechy.cz.
 

30.06.2021 Bc. David Hocke