Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeský kraj chce pokračovat v poskytování obědů zdarma pro děti ve vážné sociální nouzi 

Jihočeský kraj chce pokračovat v projektu s názvem Potravinová a materiální pomoc dětem ve hmotné nouzi. Jeho cílem je zabezpečit bezplatné školní stravování dětem, které jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením. Potvrdil to náměstek pro oblast školství Pavel Klíma. 

Obědy zdarma budou z tohoto dotačního titulu poskytovány dětem z mateřských škol, pro jejichž zdravý vývoj je vyvážená strava zásadní. Tuto cílovou skupinu navíc není možné podpořit z dotačního programu MŠMT, který prostřednictvím neziskové organizace Women for women řeší obědy zdarma pouze pro děti základních škol, nikoli mateřských,“ vysvětlil náměstek pro školství Pavel Klíma s tím, že v případě podpory základních škol by navíc docházelo k čerpání dotací na stejný účel z více zdrojů, což není možné. 

Do projektu se ve školním roce 2020/2021 zapojilo 27 mateřských škol a podpořeno bylo 126 dětí,“ dodal Klíma, podle něhož získal Jihočeský kraj na realizaci projektu dotaci ve výši 1,368 milionů korun z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, jenž spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

Hlavním cílem operačního programu Potravinová a materiální pomoc dětem ve hmotné nouzi je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Dle podmínek programu může být bezplatná strava poskytnuta dětem ve věku tři až patnáct let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházejí v hmotné nouzi a stravují se ve školní jídelně, kde také musí oběd sníst. 
 

Čt, 19.11.2020 - 15:29 Bc. David Hocke