Jihočeský kraj hostil konferenci o multikulturním ošetřovatelství

Zvláštnosti v přístupu k pacientům z různých kulturních prostředí řešilo projektové setkání, které se v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje konalo v pátek 13. prosince. Jaké jsou rozdíly v ošetřovatelské péči, zjistili její účastníci díky Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českých Budějovicích. Ta je spolu se zástupci Španělska, Dánska, Turecka, Kypru a Izraele zapojená do mezinárodního projektu Erasmu plus s názvem Transcultural Nursing for Practice. 

Naše škola je v projektech Erasmus mimořádně úspěšná, tento už je čtvrtý. Oceňuji na něm hlavně možnost poznat ošetřovatelské zvyklosti ostatních zemí. Naši studenti tak měli v rámci praxe v tamních zdravotnických zařízeních jedinečnou možnost zjistit, jak se místní systém ošetřovatelství liší od toho našeho,“ uvedl ředitel školy Karel Štix s tím, že naše zdravotnická péče je na mimořádně vysoké úrovni. „Východní země daleko více zapojují do péče o nemocného celou rodinu. To, že mohou za pacientem jeho nejbližší běžně docházet má velmi příznivý vliv na jeho psychiku,“ uvedl pro zajímavost ředitel, podle něhož naše příliš civilizovaná a přetechnizovaná společnost někdy na důležitost hlubokých rodinných vazeb někdy zapomíná. 
 

16.12.2019 Bc. David Hocke