Jihočeský kraj pod vedením hejtmanky Ivany Stráské převzal předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava

Začátkem ledna tohoto roku se konalo zasedání politického Prezídia Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV). Zemský radní pro hospodářství Markus Achleitner předal předsednictví ERDV pro rok 2020 jihočeské hejtmance Ivaně Stráské. Na zasedání se intenzivně diskutovala dvě témata: realizace projektu „Pivní region ERDV“ a založení Evropského seskupení pro územní spolupráci.

Interní pracovní skupina pro cestovní ruch vypracovala v posledních třech měsících základní koncept k tématu „Pivní region ERDV". Smyslem je proslavit v příštích letech ERDV jako region piva, a to nejen po celé Evropě, ale také celosvětově. Trojmezí Rakouska, Německa a České republiky se může opřít nejen o společnou historii, ale i o pivní kulturu. Ve všech sedmi regionech ERDV je pivo a kulinářství důležité téma regionálních turistických strategií. Tento potenciál chtějí nyní regiony rozvíjet a propojit na globálním trhu.

Aby ERDV mohl do budoucna realizovat víceleté přeshraniční projekty, projednávalo se i s tím spojené organizační přebudování na Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Ustanovení Evropské komise umožňuje založit územním sdružením nebo institucím z různých států společnou právní formu, která pracuje podle jednotných pravidel sídelního státu a může všem členům pomoci rozvíjet společné projekty. 

Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV)

Evropský region Dunaj - Vltava (zkráceně ERDV) je trilaterální pracovní společenství, které bylo založeno 30. června 2012. Skládá se ze sedmi partnerských regionů - Horní Rakousko, dolnorakouský Mostviertel a Waldviertel, Dolní Bavorsko s Altöttingem, Horní Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Evropský region má prostřednictvím podpory spolupráce mezi svými partnerskými členy významně přispět k dalšímu rozvoji celého území a realizaci evropské myšlenky.

Více o ERDV.

16.01.2020 Bc. David Hocke