Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeský kraj podpořil Nemocnici Prachatice

Nemocnice Prachatice, a.s. obdržela v roce 2020 vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Účelem dotace je částečná úhrada nákladů spojených s výkonem následujících činností Nemocnice Prachatice, a.s. jako závazek veřejné služby: Lékařská pohotovostní služba (LPS) a Pohotovostní služba na ambulancích (ÚPS).

Tato podporovaná činnost je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 9 500 000,- Kč z celkového rozpočtu 12 069 000,- Kč. 
Lékařská pohotovostní služba a pohotovostní služba na ambulancích představují veřejnou službu, která není plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jihočeský kraj, jako zakladatel, pokrývá Nemocnici Prachatice, a.s. touto podporou vzniklou finanční ztrátu.
 

11.12.2020 Bc. David Hocke