Jihočeský kraj posiluje péči o nevyléčitelně nemocné. Nyní i v urgentní medicíně

Jihočeský kraj pokračuje ve zlepšování péče o nevyléčitelně nemocné pacienty. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje nově zavádí postupy, které napomůžou vyhodnotit, kteří pacienti potřebují paliativní péči. Zavádění paliativního přístupu v praxi zdravotnické záchranné služby přináší řešení v systému péče o nevyléčitelně nemocné pacienty, kteří mohou profitovat z širších možností péče, než je odvoz na urgentní příjem nebo lůžko intenzivní péče. 

Zdravotnická záchranná služba často zasahuje u nevyléčitelně nemocných pacientů při akutním zhoršení zdravotního stavu. Díky novým znalostem o paliativní péči mohou záchranáři zlepšit spolupráci s ostatními paliativními službami, které se o pacienty starají, jako je domácí hospic. A právě znalost paliativní péče v prostředí urgentní medicíny může snížit potřebu opakovaných výjezdů zdravotnické záchranné služby a snížit počet urgentních transportů k neplánované hospitalizaci, zejména často k hospitalizaci terminální.

„Vyjíždějící posádky zdravotnické záchranné služby díky včasnému zásahu poskytují nevyléčitelně nemocnému nejen okamžitou úlevu, ale mohou rovněž pomoci v koordinaci péče mezi různými poskytovateli paliativní péče v regionu, včetně domácí paliativní a hospicové péče, lůžkových hospiců a nemocnic,“ uvedla Ivana Turková vedoucí odboru zdravotnictví a dodala: „Pro tento účel jsme již dříve připravili letáky pro posádky Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, kde jsou kontakty na poskytovatele paliativní péče v Jihočeském kraji.

Díky paliativní péči v lékařské a záchranářské praxi mohou pacienti zůstat doma, pokud si to přejí, a být obklopeni svými blízkými. Tento přístup automaticky nevylučuje převoz do nemocnice, neboť v některých případech může jít o nutné či nejlepší řešení. 

A právě možnostem paliativního přístupu v kontextu zdravotnické záchranné služby se zdravotníci učili v rámci speciálního dvoudenního kurzu “Palliative and Emergency Care Essentials“. Kurz, který financoval Jihočeský kraj, se zaměřoval nejen na rozpoznání paliativního pacienta či jeho symptomatickou léčbu, ale zejména na praktické nácviky práce s emocemi a komunikaci s pacienty a jejich rodinami. 

„I ze své lékařské praxe mohu potvrdit, že záchranka u nevyléčitelně nemocných pacientů zasahuje čím dál častěji. Tento nový pohled urgentní medicíny na péči o ně je krokem vpřed. Jihočeský kraj tímto zlepšuje kvalitu života pacientů v terminálním stadiu nemoci i jejich rodin, chrání je před často nechtěnou terminální hospitalizací i respektuje jejich přání zemřít doma, a efektivněji využívá zdroje zdravotnického systému,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

„Kurz Palliative and Emergency Care Essentials, kterého jsem měl možnost se rovněž účastnit, probíhal formou intenzivního dvoudenního workshopu a byl lektory velmi zdařile připravený. Obohacující byla teorie, která byla prokládána modelovými situacemi, diskuzí a nácvikem konkrétních medicínských a komunikačních dovedností. Všichni účastníci po ukončení kurzu obdrželi studijní materiály, které jim mohou být nápomocné již v samotné praxi. Rovněž velmi oceňuji skutečnost, že součástí tohoto kurzu je následné online setkání, které se realizuje s odstupem několika týdnů po kurzu a účastnící se zde mohou podělit o své zkušenosti ze samotné praxe,“ uvedl Michal Rozum, vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska zdravotnické záchranné služby, který se kurzu rovněž aktivně účastnil.
 

02.07.2024 Bc. David Hocke