Jihočeský kraj uspořádal autoškolskou konferenci

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje uspořádal v úterý 31. srpna 2021 svoji první autoškolskou konferenci. Akce proběhla za účasti 60 učitelů autoškol, lektorů školicích středisek profesionálních řidičů, pracovníků dopravních úřadů a příslušníků policie v kruhovém sále zastupitelstva. S odborně zaměřenými příspěvky vystoupil vedoucí odboru služby dopravní policie Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Veselý, člen předsednictva Asociace autoškol ČR Jiří Martínek, pracovník Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Karel Bezděkovský, krajský koordinátor BESIP Václav Kovář a učitel autoškoly Mgr. Oldřich Čondl. 

„Přítomní účastníci diskutovali o nejzásadnějších problémech v oblasti vzdělávání budoucích řidičů a velmi důležité je zjištění, že existuje vzájemný respekt a názorová shoda mezi zástupci státní správy a soukromých podnikatelů v autoškolství,“ uvedl za odbor dopravy Luboš Rákosník a doplnil: „Na tuto akci, jejíž smysluplnost a přesah za hranice našeho kraje potvrdili svou přítomností zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje, pracoviště BESIP kraje Vysočina a Asociace zkušebních komisařů, hodláme navázat dalším setkáním, na které se snad budou moci dostavit příslušní pracovníci Ministerstva dopravy, kteří se nyní zúčastnit nemohli.

03.09.2021 Bc. David Hocke