Jihočeský kraj vytvořil unikátní systém digitální evidence muzejních sbírek

Jihočeský kraj disponuje novým unikátním a nadčasovým systémem digitální evidence muzejních sbírek, který podle IT specialistů nemá v současné době v Česku obdoby. Zaznělo to na zatím posledním pracovním setkání zástupců krajského úřadu, regionálních muzeí a konstruktérů originálního softwaru systému MUSEION. To se uskutečnilo minulý týden v Českých Budějovicích.

 ?Potřeby moderní společnosti se rychle mění a zrychlujícím tempem jdou dopředu také informační technologie. Přijímat novinky a změny bývá obtížné. Před vývojem ovšem nelze zavřít dveře a je třeba reagovat. A reagovat rychle. Jsem velmi rád, že konečně přichází doba, kdy se kultuře začíná věnovat pozornost, kterou si zaslouží. Dokázali jsme, že jsme silný tým, který umí spolupracovat napříč obory: Výsledkem je Museion, jedinečný komplexní sbírkový evidenční systém pro muzea a galerie,? uvedl ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje (KÚ JčK) Milan Kučera.

Podle vedoucího Odboru kultury a památkové péče KÚ JčK Patrika Červáka vznikl projekt Centrálního evidenčního systému sbírek muzejní povahy Jihočeského kraje jako reakce na již nevyhovující systém vedení evidence. ?Z technologického hlediska se stávající informační systém stal neudržitelným a jeho modernizace byla v nedohlednu. Hledal se tedy centralizovaný systém moderní koncepce za přijatelné finanční prostředky,? poznamenal Červák.

Dodávkou Museionu byla pověřena na základě výběrového řízení pražská společnost Musoft.cz. Celkové náklady na projekt, jehož realizace byla zahájena v červenci 2015, činí 2,4 miliónu korun. Na dalších 1,8 miliónu vyjdou pětileté služby Musoftu související s dalším vývojem, podporou a správou systému. Veškeré náklady hradí Jihočeský kraj ze svého rozpočtu.

Systém je určen pro příspěvkové organizace Jihočeského kraje disponující fondem sbírkách předmětů, tedy pro Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích, Prachatické muzeum, Prácheňské muzeum v Písku, Regionální muzeum v Českém Krumlově a Alšovu Jihočeskou galerii (AJG).

Museion umožní například tvorbu virtuálních výstav

?Projekt Museion tak, jak byl Jihočeským krajem uchopen, nemá v rámci České republiky a Slovenska obdoby. V této oblasti je nepochybným tuzemským lídrem,? konstatoval Pavel Mlčoch z projekčního týmu Musoftu. O jihočeský model se již zajímají další české kraje i různé slovenské instituce.

Další silnou stránkou krajského nového modelu je také napojení na takzvané Technologické centrum (TC) Jihočeského kraje, které disponuje dlouhodobým úložištěm pro ukládání všech dat včetně multimediálních a Identity managerem pro správu uživatelů. ?Databáze sbírek i další data budou sloužit dalším generacím v době, kdy my už tu dávno nebudeme. Díky způsobu ukládání je může zničit snad jen obrovský meteorit, který by dopadl na České Budějovice a zcela je srovnal se zemí,? konstatoval vedoucí Odboru informatiky KÚ JčK Petr Vobejda.

Díky Museionu dnes mají správci jihočeských muzeí a AJG k dispozici jednu centrální strukturovaná databázi s jednotnou metodikou evidence pro všechny instituce, snadnou kontrolu práce zaměstnanců, statistické výstupy a podklady, jednotné slovníky, možnost vyhledávání a třídění přes celé sbírky i přes všechny instituce, robustní moduly depozitáře i bezpečně a strukturovaně uložená data související dokumentace a obrázků.

Práce na vývoji systému ovšem ještě nejsou u konce. Kraj počítá například také s integrací archeologické mapy ČR, implementaci modulů digitálních depozitářů, s integrací na případné další obdobné systémy či s možností přímé komunikace systému s policií ČR při ochraně sbírek a pátrání po ukradených předmětech. Museion umožní mimo jiné přípravu virtuálních výstav pro širokou veřejnost.

28.11.2018 Bc. David Hocke