Jižní Čechy se poprvé intenzivně prezentovaly v Polsku, návštěvnost stránek strmě vylétla

S velmi příznivým ohlasem rekordních osmdesáti tisíc návštěvníků dvoudenního Pikniku nad Odrou, který se uplynulý víkend konal v polském Štětíně, se setkala velká prezentace Jihočeského kraje. Ten se tradičních jarních městských slavností letos účastnil jako partnerský region a představil jižní Čechy v centru hlavního města Západopomořanského vojvodství. 

Nábřežní promenádu Waly Chrobrego zaplnily stánky městských slavností 7. a 8. května. Celá jedna část byla věnována prezentacím domácích i zahraničních regionů, kterým letos vévodily jižní Čechy. Návštěvníci slavností tak mohli přeneseně i doslova ochutnat, co náš region nabízí.

Připravili jsme opravdu důkladné představení našeho regionu v celkem pěti stáncích a na velkoplošné obrazovce, k tomu jsme servírovali bramboračku, zelňáky a Budvar,“ přibližuje ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Petr Soukup.
JCCR se cíleně zaměřila na představení toho, co v této části Polska příliš neznají, tedy historických památek, lesů, pěších stezek a cyklostezek. Své stánky měly na místě Alšova jihočeská galerie a Jihočeské muzeum, atmosféru doladila Venkovská dudácká kapela Bedrník. Paralelně běžela online a rádiová kampaň, na velmi konkrétní bázi se neslo setkání českých touroperátorů s polskými cestovními kancelářemi.

Prezentace jižních Čech měla velký úspěch i díky výborné spolupráci s polským zahraničním zastoupením národní agentury CzechTourism, a to jak při přípravách, tak i přímo v místě konání.

Souběžně s představením nabídky cestovního ruchu byla připravena také jednání v rovině politické reprezentace. „Poláci a Češi jsou si v mnohém velmi podobní, proto jsme osobně pozvali vedení Západopomořanského vojvodství již na konec léta na naši největší agrovýstavu Země živitelka,“ upřesňuje náměstek jihočeského hejtmana Pavel Hroch.

V době po covidu je nutné nacházet nové příležitosti, a Polsko se nám jeví v tomto ohledu jako velmi potenciální. Návštěvnost webu jižní Čechy, kde jsme připravili polskou jazykovou variantu, v těchto dnech vylétla naprosto strmě, a to až třicetkrát více než v dnech předchozích. Proto v této formě propagace hodláme pokračovat a doufáme, že se naše první takto velká prezentace kraje v Polsku odrazí také v reálných příjezdech,“ říká Petr Soukup.


Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.
 

13.05.2022 Bc. David Hocke