JUDr. Lukáš Glaser byl dnes jmenován ředitelem Krajského úřadu Jihočeského kraje

V uplynulých dnech proběhl na Krajském úřadu Jihočeského kraje proces výběrového řízení na uvolněné pracovní místo vedoucího úřadu - ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje. Hejtmanem kraje jmenovaná výběrová komise jednohlasně doporučila ke jmenování JUDr. Lukáše Glasera, dosavadního vedoucího odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Dne 30. 6. 2021 pak ministr vnitra České republiky udělil souhlas se žádostí hejtmana MUDr. Martina Kuby na jmenování JUDr. Glasera ředitelem Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ten byl jmenován dnes, tedy 2. 7. 2021.

02.07.2021 Bc. David Hocke