Keltové na jihu Boiohaema

Nová výstava Jihočeského muzea Keltové na jihu Boiohaema představí návštěvníkům archeologické doklady Keltů v jižních Čechách, tj. vybrané archeologické nálezy z doby halštatské a laténské.

Návštěvníci se nejprve seznámí s životem lidí v době železné na našem území, s jejich ekonomikou, řemesly, výtvarným projevem i s náboženstvím. V hlavním výstavním sále jsou prezentovány vybrané významné archeologické nálezy ze sídlištních lokalit, z pohřebišť i depotů. Výstava je dále doplněna např. modelem pohřbu velmože s dvoukolovým vozem (z časně laténského období), audiovizuální projekcí (kinosál a dotyková obrazovka) nebo edukačními prvky. QR kódy slouží k přesměrování na anglické mutace výstavních textů.

Na výstavě jsou představeny nejnovější archeologické nálezy z doby železné (800 př. n. l. až zlom letopočtu) z jižních Čech, kdy zde sídlil první historicky doložený národ ve střední Evropě – Keltové. Vystaveny jsou vzácné artefakty místní provenience i importy ze vzdálených koutů Evropy nalezené na našem území, některé z nich přitom dosud vystaveny nebyly. Představené nálezy jsou pro názornost zasazeny do každodenního života tehdejších obyvatel, akcentován je i jejich symbolický význam. Výstava představuje náš region jako významnou součást území osídleného Kelty.

Výstava je koncipována jako soubor drobných archeologických příběhů, které mají za cíl posloužit jako platforma pro další vzdělávání návštěvníků. Vedle narativní linie je proto kladen důraz na pochopení metody multidisciplinárního archeologického výzkumu. Výjimečné i běžné nálezy jsou prezentovány v kontextu nejnovějších vědeckých výsledků archeologie pozdního pravěku, a to popularizační formou, která umožní dopad na co nejširší veřejnost.

Vzdělávací program pro školy

Vstupte do světa Keltů v jižních Čechách a objevte fascinující archeologické poklady. Prozkoumejte život obyvatel v době železné - jejich ekonomiku, řemesla, umělecký projev a duchovní svět. Během edukačního programu si vyplníte pracovní list a s pomocí keltských run nahlédnete do své budoucnosti.
 

26.04.2024 Bc. David Hocke