KIF: Jihočeské obce se mohou těšit na 48 nových projektů

Nová sportoviště, školy a školky, domovy pro seniory, kulturní domy, hasičské zbrojnice, autobusové nádraží. Opravený kostel, prodejna či knihovny. Celkem 48 projektů jihočeských obcí dostane peníze z Krajského investičního fondu na realizaci projektů, které mají zkvalitnit život Jihočechů. Dvě stě třicet milionů korun kraj rozdělí tak, aby uspokojil projekty, které mají pro obec největší rozvojový potenciál, nejvíce uživatelů a největší multiplikační efekt.

„Projekt Krajského investičního fondu se opravdu povedl. Za tři roky jeho existence se podaří v jihočeských obcích vybudovat projekty za tři miliardy,“ zdůraznil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a poděkoval krajským zastupitelům za mimořádnou podporu po celou dobu existence programu. „Zároveň musím ocenit všechny zástupce jihočeských obcí. Jen díky jejich šikovnosti, obětavosti a snaze o vícezdrojové financování se daří naplňovat multiplikační efekt tohoto programu,“ dodal hejtman. 

Seznam příjemců schválilo ve čtvrtek 23. března krajské zastupitelstvo. Informoval o tom náměstek hejtmana pro ekonomiku a finance Tomáš Hajdušek. „Navrhujeme podpořit celkem 48 projektů ve všech okresech kraje. U malých obcí do tisíce obyvatel chceme podpořit 32 projektů, u obcí do 3 tisíc obyvatel pak osm projektů a u obcí větších pak také osm projektů,“ upřesnil náměstek Hajdušek. Nejvíce peněz podle něj letos půjde do projektů občanské vybavenosti, jako jsou například obecní a kulturní domy či hasičské zbrojnice. Pro tuto oblast je vyčleněno téměř 79 milionů korun. Neméně důležitá je však také podpora sportu, infrastruktury, školství či sociální oblasti. Do těchto oblastí poputuje z krajských peněz dalších více než 151 milionů korun.  

Příjem žádostí do letošního ročníku KIF byl spuštěn letos 17. ledna a ukončen 13. února. V řádném termínu bylo elektronicky doručeno 65 žádostí za téměř 395 milionů. Komise zastupitelstvu doporučila ke schválení 48 projektů za 230 milionů korun. „Hodnocena byla především věcná stránka projektu, jeho připravenost k realizaci a přínos pro občany dané obce nebo města a okolí,“ uvedl Hajdušek. Zároveň připomněl, že z KIF lze městu nebo obci poskytnout investiční dotaci na plánovanou akci a konkrétně stanovený účel až do výše 50 procent celkových nákladů. Maximálně však do výše 30 milionů korun na jednu investiční akci. „Vyloučen je souběh s jinými dotačními tituly kraje. Naopak vítáno je spolufinancování ze státního rozpočtu či z prostředků evropských fondů,“ uzavřel náměstek hejtmana pro ekonomiku a finance.

Více informací o Krajském investičním fondu najdete zde.


Oblasti
Obyvatelé
Prezentace

23.03.2023 Bc. David Hocke