Klání o titul Jihočeská sestřička 2022 se letos odehraje v nemocnici v Jindřichově Hradci

Sedmý ročník soutěže Jihočeská sestřička, kterou organizují Nemocnice Jindřichův Hradec a.s, Jihočeské nemocnice, a.s., ve spolupráci s Jihočeským krajem míří do Jindřichova Hradce. Konat se bude v sobotu 8. října. Záštitu nad touto akcí převzal ministr zdravotnictví České republiky Vlastimil Válek a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Soutěž je určená pro studenty třetích ročníků VOŠ a VŠ, oborů všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář a studenty čtvrtých ročníků SZŠ a SOŠZ, obor praktická sestra. Myšlenkou akce je představit studentkám a studentům, kteří si vybrali jako svoji budoucí profesi „práci sesterskou“, konkrétní jihočeskou nemocnici a v ní modelací skutečných situací v reálném prostředí prověřit jejich vědomosti i praktické odborné znalosti. Zakladatelem tohoto ojedinělého projektu je předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s., a člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s., Michal Čarvaš: „Odměnou za absolvování náročných soutěžních úkonů je navazující galavečer s vyhlášením výsledků, předáním cen a zábavným programem. Každý rok se soutěž koná v některé z jihočeských nemocnic, které se touto formou chtějí studentkám představit i jako jejich potencionální zaměstnavatel. Letošní ročník přivítá jindřichohradecká nemocnice a věřím, že se bude všem soutěžícím i hostům líbit, stejně jako ty minulé ročníky. Jsem rád, že poprvé můžeme v soutěži přivítat zástupce dislokovaných pracovišť SZŠ České Budějovice z Prachatic a Strakonic.

V sobotu 8. října bude o titul Jihočeské sestřička roku v Jindřichově Hradci bojovat v 17 disciplínách 17 týmů – 12 týmů ze všech středních zdravotnických škol v kraji., 2 týmy z českobudějovické VOŠ zdravotní a 3 týmy ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Soutěž je v Jindřichově Hradci situovaná do nemocničních pavilonů C a D. Jaké disciplíny soutěžící čekají, je až do poslední chvíle zahaleno tajemstvím. „Co ale můžeme prozradit, že soutěžící v průběhu dne čeká kromě plnění soutěžních disciplín a prověřování znalostí a zručnosti, také milé setkání. Od 11:30 do 13:30 budou mít možnost se v areálu nemocnice setkat se spisovatelem a scénáristou Filipem Rožkem a psem Gumpem z filmu Gump, pes který naučil lidi žít,“ uvedla za organizátory akce Dana Velimská, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

V 18 hodin bude v kulturním domě Střelnice zahájen pro všechny soutěžící i hosty společenský večer s vyhlášením výsledků.  Večerem bude provázet Martin Hovorka z rádia KISS, v průběhu večera vystoupí hudební skupina Baret, žáci Základní umělecké školy Jindřichův Hradec a na varhany zahraje Petr Motl z organizace Otevřená okna, která podporuje osoby se zdravotním postižením.

Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů, pevné nervy, duchapřítomnost a velkou dávku tolerance a humoru. Jihočeská sestřička „putuje“ od roku 2015 po jihočeských nemocnicích. První ročník se konal v prachatické nemocnici, druhý v českokrumlovské, třetí v písecké, čtvrtým hostitelem byla nemocnice strakonická, pátým táborská a v roce 2021 hostila soutěž nemocnice českobudějovická. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. První soutěžní kategorií jsou studenti třetích ročníků VOŠ a VŠ, obor všeobecná sestra a za druhou kategorii soutěží studenti čtvrtých ročníků SZŠ a SOŠZ, obor praktická sestra. Poděkování patří všem partnerům soutěže, bez kterých by to nešlo.
 

04.10.2022 Bc. David Hocke