Konference představí podoby dobrovolnictví v kraji

Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj pod záštitou náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové připravilo konferenci, kde představí podoby dobrovolnictví v Jihočeském kraji. Na to pak naváže předání ocenění Křesadlo pro dobrovolníky. 

Konferenci pořádá Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj, které zřizuje KreBul, o.p.s. Prachatice. Centrum působí již tři roky a jeho úkolem je právě propagace dobrovolnictví, spolupráce s ostatními hráči na poli dobrovolnictví. Jednou z takových aktivit jsou také Dny dobrovolnictví, které jsou letos pojaty představením zajímavých projektů a předáním ocenění dobrovolníkům.

Akce se uskuteční v pondělí 4. prosince od 9:00 do 14:00 hodin v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (Boženy Němcové 49/3), zasedací místnost OŠMT. Účast na konferenci je bezplatná, je ale zapotřebí se předem registrovat z důvodu kapacity sálu (registrace přes QR kód na pozvánce). 

Na programu je představení činnosti Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj, informace z Krajského úřadu Jihočeského kraje, představení firemního dobrovolnictví na Městském úřadě v Prachaticích, informace o dění na poli dobrovolnictví z pohledu Ministerstva vnitra ČR, informace o Národní asociaci dobrovolnictví, příklady dobré praxe z regionu – Stravenka, mentoringové programy pro děti a mládež, integrační canisterapeutické tábory…

Na samotnou konferenci pak od 16:00 hodin naváže slavnostní předání ocenění Křesadlo 2023 pro zajímavé dobrovolnické příběhy z regionu. To proběhne v prostorách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za účasti pozvaných hostů. Partnerem Ceny Křesadlo v Jihočeském kraji je HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
Konference i předávání ocenění Křesadlo se uskuteční pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlové a za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a Jihočeského kraje. 
 

24.11.2023 Bc. David Hocke