Kraj přidá na provizorní most v Týně nad Vltavou další jízdní pruh, aby zamezil kolonám 

Další jízdní pruh a samostatný chodník pro pěší přibude na provizorním přemostění v rámci kompletní rekonstrukce mostu č. 105-048c v Týně nad Vltavou. Akce si vyžádá navýšení nákladů o více než 23 milionů korun. Jak upozornil hejtman Martin Kuba, rozhodl se kraj k tomuto kroku zejména proto, aby lidé nemuseli čekat v nekonečných kolonách u jednosměrného průjezdu řízeného střídavým semaforem. 

„Do kalkulace stavebních prací by se neměl započítávat jen stavební materiál, všechen ten beton a železo. Musíme myslet hlavně na to, že největší cenu má čas. V tomto případě čas lidí, kteří čekají v kolonách místo toho, aby byli se svými nejbližšími. Sportovali, bavili se, pracovali. A právě za to musíme být připraveni zaplatit nějaké peníze navíc,“ vysvětlil hejtman Kuba, proč Rada Jihočeského kraje dne 16. února schválila rozšíření stavebních prací o další jízdní pruh a chodník. 

Jak následně upozornil jeho náměstek pro investice Tomáš Hajdušek, Jihočeskému kraji záleží na tom, aby vyhověl všem požadavkům dotčených obcí. Výběrové řízení na tuto zakázku se proto připravovalo dlouho a pečlivě. Konkrétně od roku 2021 do roku 2022, kdy byl v září vybrán zhotovitel a v listopadu uzavřena smlouva. „Ředitelství vodních cest (ŘVC) chystá pro rok 2024 vlastní investiční akci, totiž zvednutí ocelového mostu přes Vltavu, který je ve vlastnictví města Týn nad Vltavou. Museli jsme se s naší akcí této skutečnosti přizpůsobit. Na žádost předchozího vedení města a ŘVC jsme proto zvolili realizaci stavby formu Design & Build, kdy zhotovitel stavebních prací most sám projektuje i staví,“ vysvětlil náměstek Hajdušek a zdůraznil, že technické řešení bylo s vedením města Týn nad Vltavou mnohokrát projednáno a město k němu vydalo souhlasné stanovisko. 

Teprve po podepsání smlouvy se zhotovitelem, firmou EUROVIA, vzneslo nové vedení města Týn nad Vltavou požadavek na obousměrný provoz. Jihočeský kraj reagoval obratem a požádal zhotovitele o cenovou nabídku, kterou dnes rada odsouhlasila,“ dodal náměstek Hajdušek, podle něhož rada požadavek akceptovala, přestože si je vědoma skutečnosti, že kdyby město vzneslo tento požadavek již při původním projednávání, vyšlo by to levněji. 


 

28.06.2024 Bc. David Hocke