Krajský radní Pavel Pavel spolupracuje na projektu, který má  připomenout odkaz Thora Heyerdahla

Ve dnech 13. – 15. listopadu 2019 se zúčastnil jihočeský krajský radní Pavel Pavel se slovenským sochařem Bohušem Kubinským a manažerkou projektu Hedvikou Máchovou cesty do Osla, kde se setkali se zástupci Muzea Kon-Tiki (Oslo) a Institutu Thora Heyerdahla (Larvik). Na setkání představili připravovaný projekt a možnosti spolupráce s oběma institucemi. Vzniknout by mělo umělecké dílo – monumentální socha připomínající odkaz norského etnografa a cestovatele Thora Heyerdahla. Záměr byl představen také na velvyslanectví Slovenské republiky v Norsku, a to i za přítomnosti velvyslance České republiky pana Jaroslava Knota.

V případě, že bude projekt podpořen grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska, vznikne uvedená socha, která bude postupně vystavena v Bratislavě, Oslu a v Larviku, kde se světoznámý cestovatel a objevitel narodil. Uspořádána bude také mezinárodní konference o roli kulturních institucí (muzeí, galerií atd.) v současné společnosti, kde budou představeny zkušenosti z několika evropských zemí. Obě uvedené instituce se do přípravy projektu zapojí jako partneři. 

Technik a experimentální archeolog Pavel Pavel se v 80. letech 20. století v tehdejším Československu věnoval záhadě transportu kamenných soch Moai umístěných na Velikonočním ostrově, a svou teorii v roce 1986 – na pozvání Thora Heyerdahla – přímo na Velikonočním ostrově úspěšně ověřil.

Setkání se uskuteční díky grantu ze zemí EHP a Norska 2004 – 2021, konkrétně z výzvy pro bilaterální vztahy na vytvoření a rozvoj partnerství: Podnikání v kultuře, kulturní dědictví a kulturní spolupráce – komponent umění. Výzva je realizovaná programem Kultura Úřadu vlády Slovenské republiky.

21.11.2019 Bc. David Hocke