Krajský úřad Jihočeského kraje vystavuje fotografie vítězných staveb v soutěži PRESTA JIŽNÍ ČECHY

Představit širší odborné i laické veřejnosti všechny stavby přihlášené do soutěže PRESTA JIŽNÍ ČECHY, je cílem putovní výstavy, která zavítala i na Krajský úřad Jihočeského kraje. Shlédnout ji můžete až do 29. listopadu ve vestibulu hlavní budovy v ulici U Zimního stadionu. Soutěž probíhá každé dva roky, ročník 2018-2020 pak byl v pořadí již jedenáctý. Přehlídka podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu, zdravou rivalitu, soutěživost a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická i technologická řešení stavebního díla. 

Nejlépe hodnocené stavby získaly Titul PRESTA - prestižní stavba jižních Čech, další vysoce hodnocené stavby pak obdržely česná uznání. 

Výstava postupně prochází nejen všemi jihočeskými okresními městy, ale navštíví i rakouský Linec.

Při návštěvě prosím dodržujte platná hygienická opatření.

12.11.2021 Bc. David Hocke