Dotace ukončené

Seznam dotací

Datum zveřejnění: 8.3.2024 Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů

Charakteristika

Účelem tohoto programu je poskytnout finanční prostředky obcím a podpořit je v nové bytové výstavbě. Předmětem podpory je poskytnutí finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na stavební záměry, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce do 10 tis. obyvatel v oblasti bytové výstavby.

Kontakty

Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace a dotačních programů Jihočeského kraje: Ing. Miloslava Selingerová, tel. 386 720 236, e-mail: selingerova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu: Ing. arch. Tereza Janotková: tel. 386 720 213, janotkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 8.3.2024
Datum vyhlášení: 8.4.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 22.4.2024 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 26.1.2024 DP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastuktury

Charakteristika

Cílem DP je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2000 obyvatel, čištěním odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (EO) a zásobováním obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2000 obyvatel.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 739, email: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Podpora činnosti ČUS a sportovních svazů

Charakteristika

Hlavním cílem tohoto dotačního programu je zkvalitnění podmínek sportovního prostředí v Jihočeském kraji prostřednictvím podpory krajských sportovních svazů a okresních a krajské organizace České unie sportu. Opatření č. 1: Podpora činnosti krajských sportovních svazů - Cílem opatření je podpora činnosti krajských sportovních svazů a oblastních komisí za účelem organizace a rozvoje daného sportu na území Jihočeského kraje. Opatření č. 2: Podpora činnosti České unie sportu - Cílem opatření je přispět na zajištění provozu okresních pracovišť a jihočeské krajské organizace České unie sportu, které zajišťují servisní činnosti pro sportovní subjekty v Jihočeském kraji.

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace a dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel.: 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Ing. Šárka Matějková, tel.: 386 720 936, e-mail: matejkova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Charakteristika

Podpora obcím na zlepšení vybavení vybranou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, dále na novou výstavbu a rekonstukci požárních zbrojnic a na technické zhodnocení a modernizaci požární techniky a věcných prostředků jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce.

Kontakty

Ing. Vladimíra Slípková, tel. 386 720 578, slipkova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Charakteristika

Podpora obcím na neinvestiční financování potřeb jednotek SDH obcí, které vedou ke zvyšování akceschopnosti a zkvalitnění požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a podpora nezbytných oprav vybraných požárních zbrojnic. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce.

Kontakty

Ing. Vladimíra Slípková, tel. 386 720 578, slipkova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Charakteristika

Cílem je rozvoj systému EVVO a EP v Jihočeském kraji na co možná největším území kraje. Podpora neinvestičních projektů, které jsou v širokém spektru aktivit zaměřeny na environmentální vzdělávání, výchovu, osvětu a environmentální poradenství. Podpora inovativních projektů a projektů, které reagují na aktuální témata a společenské potřeby (např. klimatické vzdělávání, propojování formálního a neformálního vzdělávání). Cílem je též usnadnit regionálním organizacím spolufinancování projektů realizovaných s podporou nadregionálních poskytovatelů dotací (stát, EU, nadace apod.).

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace a dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Markéta Vrábková DiS., tel. 386 720 559, vrabkova2@kraj-jihocesky.cz; Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000 - Ing. Libuše Jozková tel. 386 720 803; jozkova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO

Charakteristika

Cílem programu je poskytnout účelové dotace na neinvestiční projekty, které pomohou k zachování provozu venkovských prodejen s převážně potravinářským zbožím (prodej potravin je podmínkou pro schválení projektu pro poskytnutí dotace) v obcích nebo místních částech obcí na území Jihočeského kraje, program tedy přispěje k zajištění základní infrastruktury v menších obcích v regionu.

Kontakty

Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jana Hanzalová, tel.: 386 720 286, e-mail: hanzalova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 26.1.2024 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu

Charakteristika

Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže 21 mil. Kč. Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže 22 mil. Kč. Opatření č. 3: Podpora výkonnostního sportu - kolektivní sporty 9 mil. Kč. Opatření č. 4: Podpora výkonnostního sportu - individuální sporty 1 mil. Kč. Opatření č. 5: Aktivity sportovců se zdravotním postižením 1 mil. Kč.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení evropské integrace a dotačních programů Jčk: Ing. Miloslava Selingerová, tel. 386 720 236, e-mail: selingerova@kraj-jihocesky.cz, Bc. Ludmila Valdová, tel. 386 720 325, valdova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu: Veronika Vlasáková, tel. 386 720 889, vlasakova2@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Martin Sláma, tel. 386 720 931, slama@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.1.2024
Datum vyhlášení: 26.2.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 12.3.2024 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 1.12.2023 Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2024

Charakteristika

Předmětem programu je příprava a realizace projektů obcí Jihočeského kraje s cílem podpořit rozvoj obcí, obnovu a výstavbu obecních objektů, občanského vybavení a technické infrastruktury.

Kontakty

Odbor evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Ing. Magda Křepelková, tel.: 386 720 317, e-mail: krepelkova@kraj-jihocesky.cz; Ilona Nocarová, tel.: 386 720 188, e-mail: nocarova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 19.1.2024 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 19.12.2022 Individuální dotace na podporu audiovizuální tvorby

Charakteristika

Cílem dotace je podpora realizace audiovizuálních děl v Jihočeském kraji a posílení regionální ekonomiky. Specifickým cílem této dotace je podpora hraných filmů a podpora tvorby hraných seriálů nebo epizodních dílů takových seriálů. Výzva pro rok 2022 - 2023: harmonogram: 1) vyhlášení výzvy 19. 12. 2022 2) vyplnění registračního formuláře 19. 12. 2022 – 31. 5. 2023. 3) zveřejnění formuláře žádosti nejpozději 1. 5. 2023 a příjem žádostí 1. 6. 2023 – 31. 10. 2023.

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor kultury a památkové péče: Mgr. Petra Luňáčková, 386720882, email: lunackova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 19.12.2022
Datum vyhlášení: 1.6.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2023 do 00 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 6.5.2022 Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji

Charakteristika

Účelem programu je zlepšit kvalitu ovzduší na území Jihočeského kraje poskytnutím finanční podpory na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, bytových jednotkách bytových domů a stavbách pro rodinnou rekreaci (Operační program Životní prostředí 2021-2027, specifický cíl 1.2, opatření 1.2.3). Další informace „ZDE“ .

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí, infolinka: 386 720 323, e-mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz, kontakty viz. https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz .

Harmonogram

Datum zveřejnění: 6.5.2022
Datum vyhlášení: 6.6.2022 od 17 hodin
Datum ukončení: 31.12.2022 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Datum zveřejnění: 16.8.2019 Kotlíkové dotace III

Charakteristika

Dotační program je zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v Jihočeském kraji za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva - výhradně biomasa či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace. V případě dotazů ohledně předmětu dotace se obracejte na jednotlivé administrátory dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“, které naleznete na Kotlíkové dotace - kontakty

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.8.2019
Datum vyhlášení: 23.9.2019 od 06 hodin
Datum ukončení: 4.5.2020 do 16:30 hodin

Vypsáno 12 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz