Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Telefonní seznam abecedně

Seznam zaměstnanců

JménoTelefonE-mailZařazeníMapa
Abrman Milan Mgr. tel: 386720838 abrman@kraj-jihocesky.cz střední školy, krizové řízení, BOZP, analýzy a koncepce -
Achatzová Vladimíra tel: 386720963 achatzova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Ambrozková Edita Mgr. tel: 386720642 ambrozkova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče -
Ambrožová Lucie Ing. tel: 386720209 ambrozova@kraj-jihocesky.cz stavební řád -
Ambrožová Petra Mgr. tel: 386720393 ambrozova2@kraj-jihocesky.cz správce a editor Digitálně technické mapy -
Anděl Jiří Bc. tel: 386720933 andel@kraj-jihocesky.cz soutěže, koordinace práce s talenty -
Anderlová Lucie Mgr. tel: 386720619 anderloval@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb -
Balounová Martina Ing. tel: 386720119 balounova2@kraj-jihocesky.cz finanční RIS 3 koordinátor a marketingový manažer -
Bartošová Eva JUDr. tel: 386720431 bartosovae@kraj-jihocesky.cz pověřenec pro ochranu osobních údajů, právník -
Basík Jan Ing. tel: 386720214 basik@kraj-jihocesky.cz vedoucí samostatného oddělení -
Bednář Lubomír Ing. tel: 386720950 bednar@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Beneda Petr tel: 386720506 beneda@kraj-jihocesky.cz správce sítě -
Benedová Petra Bc., DiS. tel: 386720373 benedova@kraj-jihocesky.cz agenda RK, ZK -
Benešová Zdeňka tel: 386720533 benesova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Č. Budějovice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Soběslav -
Beníšková Ludmila Ing. tel: 386720130 beniskova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám -
Beránek František Ing. tel: 386720500 beranek@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Beritová Kateřina Ing. tel: 386720118 beritova@kraj-jihocesky.cz kontrolor -
Berková Dana Bc. tel: 386720957 berkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Bílková Dáša tel: 386720630 bilkova@kraj-jihocesky.cz DPP - administrativní pracovník -
Billichová Lenka tel: 386720901 billichova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -
Bjačková Jana Ing. tel: 386720869 bjackova@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů -
Bláha Pavel Mgr., Bc. tel: 386720644 blahap@kraj-jihocesky.cz psycholog NRP -
Bláhová Jana tel: 386720501 blahova@kraj-jihocesky.cz veřejné zakázky, ekonomika -
Bláhová Marie Ing. tel: 386720811 blahova2@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody, náhrada škod, CITES -
Boček Martin tel: 386720579 bocek@kraj-jihocesky.cz řidič, administrativní práce -
Bodláková Miroslava tel: 386720463 bodlakova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady -
Bošanská Dagmar tel: 386720171 bosanska@kraj-jihocesky.cz podatelna -
Boukalová Andrea Ing. tel: 386720336 boukalova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 5 -
Boušková Šárka JUDr. tel: 386720566 bouskova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Brabcová Jitka tel: 386720446 brabcova@kraj-jihocesky.cz mzdová účetní -
Brablecová Eva Mgr. tel: 386720835 brablecova@kraj-jihocesky.cz střední školy a VOŠ -
Brandová Pavla Ing. tel: 386720360 brandova@kraj-jihocesky.cz interní audit -
Brousek Tomáš Bc., DiS. tel: 386720275 brousek@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví -
Brousková Romana tel: 386720923 brouskova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -
Brožková Hana Bc. tel: 386720548 brozkova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a komunikace s médii -
Budík Tomáš tel: 386720234 budik@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -
Bulantová Lenka Ing. tel: 386720354 bulantova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví -
Burcevová Hana Bc., DiS. tel: 386720902 burcevova@kraj-jihocesky.cz DLZ, programy EU -
Bureš Lubomír Ing. tel: 386720127 bures@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Burešová Marie Bc. tel: 386720419 buresova@kraj-jihocesky.cz kontrolor -
Bürger Jiří Ing. tel: 386720332 burger@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -
Bürger Pavel Ing. tel: 386720338 burgerp@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -
Buštová Hana tel: 386720135 bustova@kraj-jihocesky.cz administrativa, ekonomika -
Bůžek Stanislav Ing. tel: 386720251 buzek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Candrová Štěpánka Bc. tel: 386720601 candrova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec -
Cejpková Denisa Mgr. tel: 386720114 cejpkova@kraj-jihocesky.cz správce GIS -
Cenková Veronika Ing. tel: 386720151 cenkova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji -
Cibulka Jaromír tel: 386720850
fax: 38620645
cibulka@kraj-jihocesky.cz správa budovy -
Cichrová Šárka tel: 386720284 cichrova@kraj-jihocesky.cz správce daně -
Císlerová Jaroslava Ing. tel: 386720553 cislerova@kraj-jihocesky.cz projektový a koordinační pracovník -
Cundová Kateřina Ing. tel: 386720405 cundova@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -
Čejková Mária Ing. tel: 386720138 cejkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení - správ.činnost ČB -
Čermáková Zuzana tel: 386720511 cermakova@kraj-jihocesky.cz správa a údržba silnic, majetek -
Černá Jana Ing. tel: 386720513 jcerna@kraj-jihocesky.cz kontrolor -
Černá Jitka Ing. tel: 386720325 cernaj@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 3 -
Červák Patrik Mgr. tel: 386720888
fax: 386359069
cervak@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Červená Jana tel: 386720841 cervena@kraj-jihocesky.cz administrativní a organizační činnost -
Čížek Hynek Ing., Ph.D. tel: 386720900 cizek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Čížková Věra JUDr. tel: 386720605 cizkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Divišová Zuzana Ing. tel: 386720408 divisova@kraj-jihocesky.cz územní plánování -
Divoká Iva Mgr. tel: 386720741 divoka@kraj-jihocesky.cz odborný konzultant Plánování SS v JčK IV -
Dobiášová Gabriela Mgr. tel: 386720751 dobiasova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče -
Dohnalová Ilona tel: 386720921 dohnalova@kraj-jihocesky.cz rozpočet, kontrola, statistika, agenda RK, ZK, výbory -
Doktorová Petra Mgr. tel: 386720738 doktorova@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny, CITES -
Dominová Marcela Mgr. tel: 386720818 dominovam@kraj-jihocesky.cz základní vzdělávání, konkurzy, stížnosti, EVVO -
Doubková Pavla Mgr. tel: 386720604 doubkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Douchová Blanka, DiS. tel: 386720384 douchova@kraj-jihocesky.cz administrace programů a projektů EÚS -
Dupalová Šárka Ing. tel: 386720462 dupalova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady -
Duspivová Šárka Mgr. tel: 386720469 duspivova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník a rozpočtář -
Dušková Lenka Mgr., Bc. tel: 386720937 duskova2@kraj-jihocesky.cz metodik sítě soc. služeb JčK a koordinátor evaluace IP V. -
Dušková Pryk Beata Mgr. tel: 386720775 duskova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer IP V. -
Dvořák Adam Ing. tel: 386720305 dvoraka@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě -
Dvořák Karel tel: 386720534 dvorak@kraj-jihocesky.cz řidič -
Dvořáková Dagmar tel: 386720249 dvorakova@kraj-jihocesky.cz účetní -
Dvořáková Ludmila tel: 386720296 dvorakoval@kraj-jihocesky.cz spisová agenda -
Felendová Eliška Mgr. tel: 386720754 felendova@kraj-jihocesky.cz sociálně právní ochrana dětí -
Fialová Dana Ing. tel: 386720307 fialova2@kraj-jihocesky.cz územní plánování -
Fical Jakub tel: 386720534 fical@kraj-jihocesky.cz řidič -
Filásová Petra, BBS tel: 386720351 filasova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví -
Fink Miroslav Ing. tel: 386720893 fink@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování -
Formánková Jiřina, DiS. tel: 386720451 formankova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 8 -
Fošumová Romana tel: 386720918 fosumova@kraj-jihocesky.cz kontrola -
Francová Kateřina Ing. tel: 386720256 francova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -
Fraňková Bohumila Ing. tel: 386720272 frankovab@kraj-jihocesky.cz hlavní metodik PaP -
Frcal Tomáš tel: 386720403 frcal@kraj-jihocesky.cz technický pracovník - elektrikář -
Frdlíková Alena Bc. tel: 386720217 frdlikova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Frídová Jindřiška Ing. tel: 386720885 fridova@kraj-jihocesky.cz zřizované organizace -
Fučíková Lenka Mgr. tel: 386720827 fucikova@kraj-jihocesky.cz FRŠ, KŠH, statistika a výkaznictví -
Geschvandtnerová Jana tel: 386720192 geschvandtnerova@kraj-jihocesky.cz pokladna -
Glaser Lukáš JUDr. tel: 386720466 glaser@kraj-jihocesky.cz ředitel -
Glaserová Šárka Bc. tel: 386720116 glaserova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce -
Grillová Štěpánka tel: 386720722 grillova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník-společné správní, samosprávné a organizační agendy -
Gryczová Marie Ing. tel: 386720904 gryczova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -
Gušlbauerová Monika tel: 386720261 guslbauerova@kraj-jihocesky.cz mzdová účetní -
Győrög Štefan Ing. tel: 386720746 gyorog@kraj-jihocesky.cz prevence závaž. havárií, integr.prevence -
Hajdušek Tomáš Ing. tel: 386720457 hajdusek@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana -
Hajíčková Jana Ing. tel: 386720409 hajickovaj@kraj-jihocesky.cz kontrola v rámci agendy Matice projektů -
Hájková Iveta tel: 386720121 hajkovai@kraj-jihocesky.cz reprocentrum, CZECH POINT -
Hájková Zuzana Ing. tel: 386720913 hajkova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -
Hajnová Markéta Ing., MBA tel: 386720527 hajnova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer aktivity č. 7 -
Hakr Petr Ing. tel: 386720812 hakr@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny -
Hála Václav Ing. tel: 386720507 hala@kraj-jihocesky.cz správce sítě -
Halabicová Helena Mgr. tel: 386720109 halabicova@kraj-jihocesky.cz krajský RIS 3 koordinátor -
Hálová Alena Ing. tel: 386720388 halovaa@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -
Hálová Lucia Mgr. tel: 386720381 halova2@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám -
Hálová Stanislava tel: 386720247 halova@kraj-jihocesky.cz účetní -
Hanzal Luděk Ing. tel: 386720726 hanzal@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství, dotace, kontrola -
Hanzalová Jana Ing. tel: 386720286 hanzalova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje - ekonom -
Hanzelyová Monika Mgr. tel: 386720814 hanzelyova@kraj-jihocesky.cz střednědobý plán sociálních služeb -
Hausel Jan Ing., DiS. tel: 386720107 hausel@kraj-jihocesky.cz investiční technik -
Havelková Hana Ing. tel: 386720727 havelkovah@kraj-jihocesky.cz odborný zam.ús.integrované prevence -
Havlík Pavel Ing. tel: 386720375 havlik@kraj-jihocesky.cz správní činnost JH - dozor obcí -
Havlíková Ivana Bc. tel: 386720520 havlikovai@kraj-jihocesky.cz dopravní obslužnost -
Herrmannová Zora Ing. tel: 386720504 herrmannova@kraj-jihocesky.cz správce program. vybavení -
Hlaváčová Ivana JUDr. tel: 386720306 hlavacova@kraj-jihocesky.cz právník -
Hocke David Bc. tel: 386720444 hocke@kraj-jihocesky.cz redaktor, novinář, webmaster -
Hodina Jaroslav Ing. tel: 386720208 hodina@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Hoffelnerová Alena Bc. tel: 386720227 hoffelnerova@kraj-jihocesky.cz rozpočet, spis.služba, organizační a administrativní činnost, střet zájmů -
Hochová Adéla Ing. tel: 386720242
fax: 386359084
hochova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec -
Holub Jaroslav tel: 386720960 holub@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Holub Jiří Ing. tel: 386720279
fax: 386350039
holubj@kraj-jihocesky.cz havarijní plánování -
Homolková Zuzana tel: 386720436 homolkova@kraj-jihocesky.cz evidence majetku -
Hornát Petr Ing. arch. tel: 386720423 hornat@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Hořejší Jarmila Ing. tel: 386720718 horejsi@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny -
Houska Pavel Bc. tel: 386720365 houska@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě -
Housková Marie tel: 386720951 houskovam@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Houšková Marie Ing. tel: 386720953 mhouskova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Hovorková Marcela Bc. tel: 386720543 hovorkova@kraj-jihocesky.cz správní činnost Písek -
Hrdinová Vladimíra Ing. tel: 386720158 hrdinova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce, ERDV -
Hrodějová Jitka Ing. tel: 386720215 hrodejova@kraj-jihocesky.cz administrace programů a projektů EÚS -
Hroch Pavel tel: 386720460 hroch@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana -
Hronová Pavla Bc. tel: 386720115 hronova@kraj-jihocesky.cz ekonom-rozpočtář -
Hrstka Petr Ing. tel: 386720216 hrstka@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -
Hruška Vladimír Ing. tel: 386720219 hruska@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -
Hudák Filip Ing. tel: 386720395 hudak@kraj-jihocesky.cz referent pro účetnictví a rozpočet finan. projektů pro SF -
Hulec Jakub tel: 386720334 hulec@kraj-jihocesky.cz územní plánování -
Hůlková Jana tel: 386720967 hulkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Hypšová Petra Ing. Bc. tel: 386720757 hypsova@kraj-jihocesky.cz metodik finančních a věcných kontrol -
Chalupová Eva, DiS. tel: 386720466 chalupova@kraj-jihocesky.cz personalista -
Chlumecká Lada Ing. tel: 386720952 chlumecka@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Chmel Josef Ing. tel: 386720337 chmel@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -
Chrastina František Mgr. tel: 386720881 chrastina@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Chromá Markéta Ing. tel: 386720374 chroma@kraj-jihocesky.cz marketing a cestovní ruch -
Chumanová Jitka Ing. tel: 386720394 chumanova@kraj-jihocesky.cz daňový specialista a metodik DPH -
Janečková Pavla Bc. tel: 386720634 janeckova@kraj-jihocesky.cz manažer kvality a efektivity sociálních služeb, kontrolní pracovník IP V. -
Janků Jana tel: 386720260 janku2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 14 -
Janoušková Eva Ing. tel: 386720740 janouskovae@kraj-jihocesky.cz integrovaná prevence -
Janoušková Václava tel: 386720120
fax: 386720660
janouskova@kraj-jihocesky.cz spisová agenda -
Janů Alena Mgr. tel: 386720620 janu@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb -
Jarkovská Lucie Mgr. tel: 386720633 jarkovska@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV -
Jarošová Alena, BBus tel: 386720450 jarosova2@kraj-jihocesky.cz kontrola a metodická činnost pro ObŽÚ -
Jarošová Denisa Ing. tel: 386720558 jarosova@kraj-jihocesky.cz projektový manažer IKAP III -
Jelínek Luboš Ing. tel: 386720712 jelinek@kraj-jihocesky.cz odpad.hospodář., koordinace, plánování -
Jemelíková Kateřina Ing. tel: 386720804 jemelikova@kraj-jihocesky.cz implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody -
Ježková Eva Ing. tel: 386720720 jezkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí manažer projektu LIFE -
Jirková Marcela Ing. tel: 386720771 jirkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Jirsová Kamila Ing. tel: 386720538 jirsova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám -
Jiříčková Milena Bc. tel: 386720917 jirickova@kraj-jihocesky.cz kontrola -
Jiříková Magdaléna BcA. tel: 386720467 jirikova@kraj-jihocesky.cz marketing a cestovní ruch -
Jozková Libuše Ing. tel: 386720803 jozkova@kraj-jihocesky.cz ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta -
Jungová Eva tel: 386720355 jungova@kraj-jihocesky.cz administrativní a spisov.pracovník -
Kadlec Karel tel: 386720645 kadlec@kraj-jihocesky.cz technický pracovník - údržbář -
Kalová Nikola Bc., DiS. tel: 386720926 kalova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -
Kantorová Alice Ing. tel: 386720308 akantorova@kraj-jihocesky.cz majet.dispozice, met.činnost -
Kavanová Helena Mgr. tel: 386720641 kavanova@kraj-jihocesky.cz DPP koordinátor kampaně na podporu pěstounství -
Kimmerová Jaroslava Mgr. tel: 386720643 kimmerova@kraj-jihocesky.cz náhradní rodinná péče -
Kindlová Alexandra Mgr. Ing. tel: 386720928 kindlova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Klapušová Lenka tel: 386720930 klapusova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -
Kleinová Pešková Michaela Ing. tel: 386720906 kleinova@kraj-jihocesky.cz finanční/projektový manažer Ip OP VVV -
Klement Josef Ing. tel: 386720725 klement@kraj-jihocesky.cz rybářství a zemědělství -
Klestilová Monika tel: 386720314 klestilova@kraj-jihocesky.cz pokladna -
Klíma Lukáš Ing. tel: 386720713 klima2@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství -
Klíma Pavel Mgr. tel: 386720481 klima@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana -
Klimeš Zdeněk Ing. tel: 386720744 klimes@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Klímová Blanka Bc. tel: 386720258 klimovab@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -
Kloudová Irena tel: 386720361 kloudova@kraj-jihocesky.cz účetní -
Kohoutová Monika Mgr. tel: 386720232 kohoutova@kraj-jihocesky.cz právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí -
Kojanová Irena Ing. tel: 386720704 kojanova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší -
Kolář Martin Ing. tel: 386720929 kolar2@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -
Kollar Zdeněk tel: 386720150 kollar@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Konopa Štěpán Mgr. tel: 386720144 konopa@kraj-jihocesky.cz stavební řád - právní agenda -
Kopačková Marcela Bc. tel: 386720546 kopackova@kraj-jihocesky.cz ekonom - rozpočtář -
Kopsová Lenka Bc. tel: 386720623 kopsova@kraj-jihocesky.cz realizace a koordinace činnosti soc. práce a soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence -
Korda Josef MgA. tel: 386720886 korda@kraj-jihocesky.cz hlavní manažer projektu "Kulinářské dědictví" -
Kordíková Eva tel: 386720186 kordikova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 7 -
Körnerová Zuzana Ing. tel: 386720342 kornerova@kraj-jihocesky.cz územní plánování -
Kořínková Jitka Ing. tel: 386720611 korinkova@kraj-jihocesky.cz EIA -
Kosová Petra Ing. tel: 386720729 kosova@kraj-jihocesky.cz NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny -
Kostíková Jana Ing. tel: 386720159 kostikova@kraj-jihocesky.cz odborný pracovník pro kohezní politiku -
Košnář Antonín Mgr. Ing., Ph.D. tel: 386720719 kosnar@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů -
Koterzynová Kateřina Mgr. tel: 386720187 koterzynova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda,vč.metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř., st.občanství -
Kotzinová Věra tel: 386720743 kotzinova@kraj-jihocesky.cz administrativa -
Koubová Lenka tel: koubova2@kraj-jihocesky.cz editor DTM -
Koubová Renáta Ing. tel: 386720880 koubova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec -
Koukolová Dagmar Ing. tel: 386720966 koukolova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Kovářová Veronika Ing. tel: 386720416 kovarova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám -
Kozlová Lucie doc. Ing., Ph.D. tel: 386720464 kozlova@kraj-jihocesky.cz náměstkyně hejtmana -
Krák Antonín Mgr. Bc. tel: 386720289 krak@kraj-jihocesky.cz náměstek hejtmana -
Kratochvílová Eva Ing. tel: 386720742 kratochvilova2@kraj-jihocesky.cz administrativa, archivace -
Kratochvílová Nicola Ing. tel: 386720364 kratochvilova@kraj-jihocesky.cz metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů -
Krčková Hana tel: 386720965 krckova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Krejčí Radka tel: 386720577 krejci@kraj-jihocesky.cz agenda rady kraje -
Krejčová Eva tel: 386720515 krejcovae@kraj-jihocesky.cz správní řízení v silniční dopravě -
Krejčová Lenka Ing. tel: 386720609 krejcova@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví -
Krenauer Zdeněk Bc. tel: 386720335 krenauer@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě -
Kročák Ladislav Mgr. tel: 386720608 krocak@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví -
Królová Veronika Mgr., Ph.D. tel: 386720970 krolovav@kraj-jihocesky.cz PR agenda, evropské projekty -
Kršíková Hana Mgr. tel: 386720622 krsikova@kraj-jihocesky.cz realizace a koordinace činnosti soc. práce a poskytování soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence -
Křepelková Magda Ing., Ph.D. tel: 386720317 krepelkova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám -
Křížová Kamila Bc. tel: 386720225
fax: 386350039
krizovak@kraj-jihocesky.cz organizační a administrativní pracovník -
Křížová Liboslava tel: 386720765 krizova@kraj-jihocesky.cz poradenská a konzultační činnost -
Kuba Martin MUDr. tel: 386720490 hejtman@kraj-jihocesky.cz hejtman -
Kubal Vítězslav Ing. tel: 386720494 kubal@kraj-jihocesky.cz správce program.vybavení -
Kubatová Jitka Ing. tel: 386720353 kubatova2@kraj-jihocesky.cz ekonom-rozpočtář -
Kubecová Jana Ing. tel: 386720767 kubecova@kraj-jihocesky.cz EIA -
Kubečková Synková Dagmar Ing., Ph.D. tel: 386720773 synkova@kraj-jihocesky.cz náhrada škod -
Kučera Miroslav Ing. tel: 386720968 kucera2@kraj-jihocesky.cz bezpilotní systémy, GIS, PR, NATURA 2000 -
Kučera Radomír Ing. tel: 386720309 kucera@kraj-jihocesky.cz majetková správa -
Kučerová Kateřina Bc. tel: 386720607 kucerovak@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví -
Kučerová Martina tel: 386720320 kucerova@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice -
Kulířová Jitka tel: 386720805 kulirova@kraj-jihocesky.cz ochrana ZPF, geologie -
Kundrátová Alena Mgr. tel: 386720414 kundratova@kraj-jihocesky.cz projektový manažer IKAP II -
Kuthanová Ludmila Ing. tel: 386720745 kuthanova@kraj-jihocesky.cz zemědělství, dotace, kontrola -
Kuzba Vladimír Mgr. tel: 386720836 kuzba@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Kůzlová Iveta tel: 386720493
fax: 386354967
kuzlova@kraj-jihocesky.cz asistentka hejtmana -
Kvardová Ivana tel: 386720915 kvardova@kraj-jihocesky.cz kontrola -
Kypta Ladislav tel: 386720826 kypta@kraj-jihocesky.cz statistika, výkaznictví, rejstřík škol -
Lachoutová Eva Bc. tel: 386720447 lachoutova@kraj-jihocesky.cz personalista -
Lamač Petr Ing. tel: 386720429 lamac@kraj-jihocesky.cz manažer projektových aktivit IKAP II a IKAP III -
Lancíková Iveta tel: 386720390 lancikova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Č.Krumlov, Strakonice, J. Hradec -
Langová Martina Mgr. Bc. Bc. tel: 386720830 langova@kraj-jihocesky.cz speciální školy a školská zařízení -
Lehečková Pavla Mgr. tel: 386720837 leheckova@kraj-jihocesky.cz právník -
Leitgebová Blanka Mgr. tel: 386720315 leitgebova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 13 -
Lencová Radka tel: 386720911 lencova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -
Lerchová Zuzana Ing. tel: 386720212 lerchova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje -
Leštinová Jana tel: 386720321 lestinova@kraj-jihocesky.cz kontrola hospodaření s majetkem -
Lhotka Petr Mgr. tel: 386720802 lhotka@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody a krajiny, právník -
Liklerová Lenka tel: 386720203 liklerova@kraj-jihocesky.cz ekonom -
Liláková Jitka Ing. tel: 386720185 lilakova@kraj-jihocesky.cz projektový pracovník -
Lišková Kristina Alla Mgr. tel: 386720750 liskova@kraj-jihocesky.cz kontrolor -
Lomský Radek Ing. tel: 386720920 lomsky@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Ludvík Michal Mgr. tel: 386720402 ludvik@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -
Luksch Štěpán Ing. tel: 386720358 luksch@kraj-jihocesky.cz územní plánování - radon -
Lukschová Petra Ing. Bc. tel: 386720530 lukschova@kraj-jihocesky.cz referent pro pozemní komunikace -
Luňáčková Petra Mgr. tel: 386720882 lunackova@kraj-jihocesky.cz zřizované organizace, kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí -
Luňáková Jitka tel: 386720958 lunakova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Macounová Magda Mgr. tel: 386720839 macounova@kraj-jihocesky.cz výkaznictví a rozpis rozpočtu -
Machartová Hana Ing. tel: 386720866 machartova@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství a zemědělství,dotace,pozemkové úpravy -
Machát Lukáš Ing. tel: 386720927 machat@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer Plánování soc.služeb IV -
Machová Jitka tel: 386720245 machova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví -
Machová Lenka Ing. tel: 386720322 machova3@kraj-jihocesky.cz personalista -
Máchová Šárka Ing. tel: 386720747 machovas@kraj-jihocesky.cz och.př.a kr.,NATURA 2000 -
Makočová Michaela Bc., DiS. tel: 386720840 makocova@kraj-jihocesky.cz nostrifikace, rejstřík škol, statistika -
Malíková Jana Bc. tel: 386720427 malikova@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice -
Malovcová Lenka JUDr. tel: 386720228 malovcova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Malý František JUDr. tel: 386720168 maly@kraj-jihocesky.cz právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí -
Maňhalová Michaela Ing. tel: 386720366 manhalova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer IKAP II -
Marischková Lucie Ing. tel: 386720783 marischkova@kraj-jihocesky.cz finanční referent - rozpočtář -
Marková Věra Ing. tel: 386720235 markova@kraj-jihocesky.cz agenda přestupková, volební a hazardních her -
Marková Vladimíra Ing. tel: 386720382 markova2@kraj-jihocesky.cz odborný pracovník pro kohezní politiku -
Martínek Jan Mgr. tel: 386720561 martinek@kraj-jihocesky.cz asistent člena rady -
Martínková Petra Ing. tel: 386720821 martinkova@kraj-jihocesky.cz školní stravování -
Maříková Martina Ing. tel: 386720552 marikova@kraj-jihocesky.cz územní plánování -
Masojídková Hana Ing. tel: 386720959 masojidkova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Matějková Šárka Ing. tel: 386720936 matejkova@kraj-jihocesky.cz dotační politika, spolupráce s NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika -
Maťhová Marcela Bc. tel: 386720924 mathova@kraj-jihocesky.cz ekonomika zdravotnických zařízení -
Matulová Pavlína JUDr. tel: 386720424 matulova@kraj-jihocesky.cz právník -
Maurerová Jitka Bc. tel: 386720955 maurerova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Medvedz Vladimír tel: 386720264
fax: 386350039
medvedz@kraj-jihocesky.cz obrana, obranné plánování -
Michálková Irena Ing. tel: 386720528 michalkova@kraj-jihocesky.cz státní odborný dozor -
Mikeš Karel Bc., MBA tel: 386720871 mikes@kraj-jihocesky.cz administrace kulturních portálů Porta Culturae, Kulturní most,Jihočeské sbírky,Žijeme v památkách -
Mikeš Karel Ing. tel: 386720428 mikes2@kraj-jihocesky.cz investiční technik -
Milaberská Silvie Ing. tel: 386720379 milaberska@kraj-jihocesky.cz územní plánování -
Míšková Michaela Bc. tel: 386720153 miskova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič. úř., st. občanství -
Moravcová Ivana Ing. tel: 386720635 moravcovai@kraj-jihocesky.cz referent metodiky informačních systémů v sociální oblasti -
Motejzík Lukáš Ing. tel: 386720491 motejzik@kraj-jihocesky.cz agenda zákona 365/2000 o ISVS -
Motejzíková Jana Ing. tel: 386720141 motejzikova@kraj-jihocesky.cz evidence majetku -
Mrázková Radmila tel: 386720287 mrazkova@kraj-jihocesky.cz agenda zastupitelstva kraje -
Mrázová Michaela Ing. tel: 386720432 mrazova@kraj-jihocesky.cz metodická činnost a odvolací řízení -
Müllerová Lucie tel: 386720362 mullerova2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 9 -
Muzikářová Marie Bc. tel: 386720808 muzikarova@kraj-jihocesky.cz koordin., projekt. a progr.pracovník, ekonom - rozpočtář -
Nápravník Zuzana Bc., DiS. tel: 386720610 napravnik@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví -
Náprstek Ivan Mgr. tel: 386720894 naprstek@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování -
Návara Jan Ing. tel: 386720385 navara@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Němec Jan Bc. tel: 386720724 nemecj@kraj-jihocesky.cz myslivost -
Nerud Marek Mgr. tel: 386720649 nerud@kraj-jihocesky.cz krajský protidrogový koordinátor -
Neumannová Vladimíra Ing. tel: 386720346 neumannova@kraj-jihocesky.cz interní audit -
Nocarová Ilona tel: 386720188 nocarova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova -
Novák Vojtěch Ing. tel: 386720243 novakv@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje -
Nováková Blanka tel: 386720146 novakovab@kraj-jihocesky.cz ekonom, rozpočtář -
Nováková Lenka Mgr. tel: 386720940 novakoval@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV -
Nováková Michaela Ing. tel: 386720339 novakovam@kraj-jihocesky.cz územní plánování -
Nováková Tereza Ing. tel: 386720200 novakova2@kraj-jihocesky.cz investiční technik -
Nováková Václava Mgr. tel: 386720377 vnovakova@kraj-jihocesky.cz stavební řád -
Nováková Věra tel: 386720919 novakovav@kraj-jihocesky.cz kontrola a rozpočet -
Novotná Eva Mgr. tel: 386720641 novotna@kraj-jihocesky.cz bez zařazení -
Novotná Kateřina Ing., Ph.D. tel: 386720772 novotna2@kraj-jihocesky.cz SEA a geologie -
Novotná Veronika Bc. tel: 386720380 novotna4@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám -
Olžbutová Marcela tel: 386720954 olzbutova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec -
Opekarová Hana tel: 386720350 opekarova@kraj-jihocesky.cz metodik usměrňování obcí ve výkaznictví -
Opolcerová Linda Mgr. tel: 386720612 opolcerova@kraj-jihocesky.cz referent st. správy na úseku zdravotnictví -
Pacáková Hana Ing. tel: 386720715 pacakova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Palmová Jana tel: 386720817 palmova@kraj-jihocesky.cz DM, základ.vzdělávání, konkurzy, rejstřík škol, org.činnost -
Pandulová Zdeňka Ing. tel: 386720483
fax: 386354967
pandulova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Pánková Vanda Mgr. tel: 386720162 pankova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Paroubková Pavla Bc. tel: 386720492
fax: 386354967
paroubkova@kraj-jihocesky.cz asistentka hejtmana -
Pártlová Eva Ing. tel: 386720961 partlova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Pauknerová Eliška Bc. tel: 386720269 pauknerova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer IKAP III -
Pavlíček Jiří Ing. tel: 386720781 pavlicek@kraj-jihocesky.cz referent - analytická a koncepční činnost -
Pavličík Ivan Ing. tel: 386720517 pavlicik@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Pechová Blanka Bc. tel: 386720782 pechova@kraj-jihocesky.cz kontrolor financ. soc. služeb -
Pernikářová Kateřina Ing. tel: 386720648 pernikarova@kraj-jihocesky.cz EIA -
Perníková Zdeňka Ing. tel: 386720956 pernikova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Pešek Vladimír Ing. tel: 386720148 pesek@kraj-jihocesky.cz bezpečnost státu, bezpečnostní referent systému bezpečnosti krajského úřadu -
Pešková Eva Ing. tel: 386720167 peskova2@kraj-jihocesky.cz vymáhání pohledávek kraje,vedení exekučního řízení,agenda veřejných sbírek, volební agenda, vykonávání dílčích leg.prací při přípravě práv.předpisů kraje -
Petr Luděk, DiS tel: 386720629 petr@kraj-jihocesky.cz finanční referent -
Petrášková Miroslava tel: 386720529 petraskova@kraj-jihocesky.cz správa údržba silnic, majetek -
Pfeffer Jan tel: 386720474 pfeffer@kraj-jihocesky.cz správce webových aplikací a programátor -
Pierová Martina Ing. tel: 386720524 pierova@kraj-jihocesky.cz matrič. agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství a agenda evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů -
Pícha Jiří tel: 386720545 picha@kraj-jihocesky.cz STK, autoškoly, BESIP -
Pichlíková Radmila Ing. tel: 386720710 pichlikova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství -
Plechingerová Andrea Mgr. tel: 386720376 plechingerova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - právní agenda -
Plosová Helena Ing. tel: 386720514 plosova@kraj-jihocesky.cz vedoucí samostatného oddělení -
Plucha Martin Ing.,Mgr. tel: 386720189 plucha@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Podhola Petr Mgr. tel: 386720291 podhola@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Podsclan Jaroslav tel: 386720534 podsclan@kraj-jihocesky.cz řidič -
Pokorný Tomáš Mgr. tel: 386720502 pokornyt@kraj-jihocesky.cz správce GIS -
Polančíková Zuzana tel: 386720123 polancikova@kraj-jihocesky.cz evidence a provoz majetku -
Poppová Pavla tel: 386720128
fax: 386350039
poppova@kraj-jihocesky.cz civilní nouzové plánování (HOPKS) -
Pöschko Pavel Ing. tel: 386720716 poschko@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Pospíšilová Jitka Ing. tel: 386720905 pospisilova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Pospíšilová Kateřina Ing. tel: 386720496 pospisilovak@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Povišerová Eva Ing., DiS. tel: 386720425 poviserova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova -
Prantlová Petra Ing. tel: 386720246 prantlova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -
Primusová Markéta Ing. tel: 386720160 primusova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám -
Procházka Jonáš Mgr. tel: 386720468 prochazka@kraj-jihocesky.cz právník -
Procházková Markéta Mgr. tel: 386720229 prochazkova2@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Procházková Vendula Ing. tel: 386720626 prochazkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Průcha Luboš Ing. tel: 386720201 pruchal@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Průcha Miroslav tel: 386720297 prucham@kraj-jihocesky.cz majet.správa, porad. a konzul.činnost -
Přibylová Gabriela Bc. tel: 386720578 pribylovag@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 6 -
Příhoda Jaroslav Ing. tel: 386720426 prihoda@kraj-jihocesky.cz kontrola a metod.činnost pro ObŽU -
Pulcová Pavla Bc. tel: 386720519 pulcova@kraj-jihocesky.cz investiční technik -
Pytlová Markéta Ing. tel: 386720108 pytlova@kraj-jihocesky.cz účetní -
Radostová Miroslava Bc. tel: 386720191 radostova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám -
Rákosník Luboš Mgr. tel: 386720133 rakosnik@kraj-jihocesky.cz STK, autoškoly, BESIP -
Randák Jakub tel: 386720567 randak@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Randáková Ivana Bc. tel: 386720853 randakova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Rauchová Andrea Ing. tel: 386720706 rauchova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší -
Reischlová Renata Ing. tel: 386720329 reischlova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Reitingerová Lucie Ing. tel: 386720832 reitingerova@kraj-jihocesky.cz SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje -
Remtová Markéta Bc. tel: 386720482 remtovam@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady -
Riziky Martin tel: 386720103 riziky@kraj-jihocesky.cz správa budovy -
Rjabec Tomáš Ing. tel: 386720240 rjabec@kraj-jihocesky.cz bezpečnost státu a krizové řízení -
Ročárková Jitka Ing. tel: 386720250 rocarkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Rodějová Věra Ing. tel: 386720172 rodejova@kraj-jihocesky.cz správce daně -
Rodová Jana Bc. tel: 386720371 rodova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -
Roubík Jiří Ing. tel: 386720632 roubik@kraj-jihocesky.cz lesní hospodářství, dotace, kontrola -
Rozboudová Jitka Ing. tel: 386720964 rozboudova@kraj-jihocesky.cz kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí -
Růžička Milan tel: 386720505 ruzicka@kraj-jihocesky.cz správce program. vybavení -
Rybák Milan Ing. tel: 386720701 rybak@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Rybková Helena Ing. tel: 386720733 rybkova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství a koncepč.činnost -
Ryklíková Růžena tel: 386720602 ryklikova@kraj-jihocesky.cz organizační zaměstnanec -
Rynda Jaroslav Ing. tel: 386720369 rynda@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě -
Rynešová Lucie Ing. tel: 386720170 rynesova@kraj-jihocesky.cz správce daně -
Ryšánková Dana tel: 386720521 rysankova@kraj-jihocesky.cz dopravní úřad Milevsko, Písek, Prachatice, Tábor, Vimperk -
Řebík Petr Mgr. tel: 386720343 rebik@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě -
Řepková Olga Mgr. tel: 386720707 repkova@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství -
Řeřábková Iva tel: 386720549 rerabkova@kraj-jihocesky.cz organizační pracovník -
Římal Miroslav tel: 386720534 rimal@kraj-jihocesky.cz řidič -
Řimnáčová Petra tel: 386720437 rimnacova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář - stavař -
Sárová Dagmar Bc. tel: 386720412 sarova@kraj-jihocesky.cz metodická činnost a odvolací řízení -
Sauerová Kristýna Bc. tel: sauerova2@kraj-jihocesky.cz editor DTM -
Sauerová Patricia Ing. tel: 386720708 sauerova@kraj-jihocesky.cz NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny -
Sedláková Petra tel: 386720280
fax: 386359069
sedlakova@kraj-jihocesky.cz agenda, CZECH POINT, konverze dokumentů -
Sekaninová Karla Ing. tel: 386720392 sekaninova@kraj-jihocesky.cz územní plánování -
Selingerová Miloslava Ing. tel: 386720236 selingerova@kraj-jihocesky.cz pracovník pro elektronizaci dotačních programů Jčk a administrátor projektů 2 -
Schinková Petra Ing. tel: 386720458 schinkova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady -
Schumann Alena Mgr. tel: 386720625 schumann@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Schwarzová Hana tel: 386720126 schwarzova@kraj-jihocesky.cz administrativní a organizační pracovník -
Schwarzová Ivana tel: 386720106 schwarzova2@kraj-jihocesky.cz investiční technik -
Sípalová Pavla tel: 386720522 sipalova@kraj-jihocesky.cz program obnovy a rozvoje venkova -
Skřičilová Milena Mgr. tel: 386720190 skricilova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 12 -
Sládková Jana Ing. tel: 386720766 sladkova2@kraj-jihocesky.cz NATURA 2000, územní plánování a rozvoj, evropské projekty -
Sládková Lenka Mgr. tel: 386720776 sladkova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer IP V. -
Sláma Martin Mgr. tel: 386720931 slama@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Slípková Vladimíra Ing. tel: 386720556 slipkova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám -
Slivka Roman Bc. tel: 386720639 slivka@kraj-jihocesky.cz romský koordinátor -
Sobotovičová Miroslava Bc. tel: 386720271 sobotovicova@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 4 -
Sokolová Alena Mgr. tel: 386720213 sokolova@kraj-jihocesky.cz agenda regionálního rozvoje -
Soukup Jiří Ing. tel: 386720714 soukup@kraj-jihocesky.cz odpadové hospodářství -
Soukup Jiří Ing., Mgr. tel: 386720732 soukupj@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství - právní agenda -
Soukupová Marcela Mgr. tel: 386720934 soukupova2@kraj-jihocesky.cz zájmové a základní umělecké školství -
Sovová Edita BA, MSc. tel: 386720613 sovova@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví -
Sovová Šanderová Pavla Ing., MBA tel: 386720758 sanderova@kraj-jihocesky.cz finanční manažer projektu LIFE -
Spálenková Marta Ing. tel: 386720262
fax: 386350039
spalenkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Staněk Ladislav Ing. tel: 386720241
fax: 386359084
stanek@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Steinbauer Zdeněk Ing. tel: 386720810 steinbauerz@kraj-jihocesky.cz ochrana ZPF -
Stráská Ivana Mgr. tel: straska@kraj-jihocesky.cz zastupitel -
Strnad Libor tel: 386720122 strnad@kraj-jihocesky.cz dopravní referent -
Stuchlá Helena Ing. tel: 386720328 stuchla@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -
Suchá Petra Ing. tel: 386720914 sucha@kraj-jihocesky.cz kontrola -
Suchan Jan tel: 386720166 suchan@kraj-jihocesky.cz správce sítě -
Svoboda Marek Mgr. tel: 386720886 svoboda@kraj-jihocesky.cz DPP-asistent projektového manažera -
Svobodová Martina Ing. tel: 386720705 svobodova@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší -
Sýkora Ivan Ing. tel: 386720324 sykorai@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Šafarčíková Simona Mgr. tel: 386720862 safarcikova@kraj-jihocesky.cz implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody -
Šafářová Leona tel: 386720147 safarova@kraj-jihocesky.cz referent rozpočtu a financování, agenda výborů a komisí -
Šálená Jitka Ing. Bc. tel: 386720270 salena@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 11 -
Šedivý Petr tel: 386720142 sedivy@kraj-jihocesky.cz dopravní obslužnost -
Šibalová Jana tel: 386720420 sibalova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -
Šiftová Jana Ing. tel: 386720734 siftova@kraj-jihocesky.cz SEA -
Šilhan Milan Mgr. tel: 386720891 silhan@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování -
Šíma Radek Mgr. tel: 386720486 simar@kraj-jihocesky.cz redaktor, novinář -
Šimková Petra Mgr. tel: 386720231 simkova@kraj-jihocesky.cz matriční agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř,st.občanství a agenda evidence obyvatel, OP a cest. dokladů -
Šímová Hana Ing. tel: 386720846 simova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Šírková Petra Bc. tel: 386720700 sirkova@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví -
Škodová Lucie Bc. tel: 386720230 skodova@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných sbírek, registru svazku obcí, přestupková a volební -
Šmucr Pavel Ing. tel: 386720512 smucr@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Šmucrová Marie tel: 386720330 smucrova@kraj-jihocesky.cz referent majetkové správy -
Šnejdová Ludmila Ing. arch. tel: 386720281 snejdova@kraj-jihocesky.cz územní plánování -
Šrámek Jan Ing. tel: 386720348 sramek@kraj-jihocesky.cz územní plánování -
Štěpánková Irena tel: 386720357 stepankovai@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -
Štěrbová Markéta Mgr. tel: 386720615 sterbovam@kraj-jihocesky.cz referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví -
Štindlová Jana, DiS. tel: 386720124 stindlova@kraj-jihocesky.cz referent majetkové správy -
Štindlová Věra Bc. tel: 386720509 stindlovav@kraj-jihocesky.cz správce programového vybavení -
Štohanzlová Jitka tel: 386720912 stohanzlova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -
Študlar Zdeněk Ing. tel: 386720809 studlarz@kraj-jihocesky.cz ochrana ovzduší -
Šustová Lucie Mgr., DiS. tel: 386720640 sustova@kraj-jihocesky.cz sociálně právní ochrana dětí -
Švehlová Bullová Veronika Mgr. tel: 386720624 bullova@kraj-jihocesky.cz manažer prevence kriminality -
Talíř František Mgr. tel: 386720560 talir@kraj-jihocesky.cz 1. náměstek hejtmana -
Taubrová Jana Ing. tel: 386720892 taubrova@kraj-jihocesky.cz výkon památková péče - rozhodování -
Tejmlová Klára Ing. tel: 386720175 tejmlova@kraj-jihocesky.cz agenda veřejných zakázek -
Tetenková Linda Bc. tel: 386720137 tetenkova@kraj-jihocesky.cz správní činnost TÁ - dozor obcí -
Tetourová Andrea JUDr. tel: 386720132 tetourova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Tomanová Ludmila tel: 386720819 tomanoval@kraj-jihocesky.cz předškolní vzdělávání -
Tomášková Martina Ing. Bc. tel: 386720770 tomaskova@kraj-jihocesky.cz EIA -
Tomešová Marcela Ing. tel: 386720311 tomesova@kraj-jihocesky.cz projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji -
Tomšíková Věra, DiS. tel: 386720908 tomsikova@kraj-jihocesky.cz rozpočtář -
Tomšíková Zdeňka MUDr. tel: tomsikova2@kraj-jihocesky.cz sociálně právní ochrana dětí -
Tripesová Marcela tel: 386720139 tripesova@kraj-jihocesky.cz pokladna -
Troníčková Irena Ing. tel: 386720628 tronickova@kraj-jihocesky.cz finanční referent - zřizované organizace -
Trykarová Kristýna Bc. tel: 386720800 trykarova@kraj-jihocesky.cz ochrana přírody, horní zákon -
Třísková Věra Ing. tel: 386720205 triskova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Tůma Martin Mgr. Ing. tel: 386720178 tuma@kraj-jihocesky.cz stavební řád - právní agenda -
Turková Ivana Mgr. tel: 386720600 turkova@kraj-jihocesky.cz vedoucí odboru -
Tušlová Milada tel: 386720828 tuslova@kraj-jihocesky.cz agenda zřizovacích listin a majetkových dispozic, hosp.-správní práce -
Ujhelyi Martin Mgr. tel: 386720254 ujhelyi@kraj-jihocesky.cz investiční technik -
Urban Jiří Ing. tel: 386720143 urban@kraj-jihocesky.cz správní činnost ČK a PT -
Urbánek Radek Mgr. Ing. tel: 386720255 urbanek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Urbánková Tereza Bc. tel: 386720129 urbankova@kraj-jihocesky.cz majetková správa, rozpočtář -
Vacková Veronika Ing. tel: 386720378 vackova@kraj-jihocesky.cz stavební řád -
Vačkář Petr Ing. tel: 386720304 vackar@kraj-jihocesky.cz přestupkové řízení v dopravě -
Vačkářová Romana Ing. tel: 386720387 vackarova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Vágnerová Markéta Bc. tel: 386720238 vagnerova@kraj-jihocesky.cz vnější vztahy a zahraniční spolupráce, ERDV -
Vácha Jan Ing. tel: 386720544 vacha@kraj-jihocesky.cz správa a údržba silnic - investice -
Valdová Ludmila Bc. tel: 386720536 valdova@kraj-jihocesky.cz administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám -
Váňa Petr Ing. tel: 386720417 vana@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Vandasová Pavla, DiS. tel: 386720550 vandasova@kraj-jihocesky.cz tajemník hejtmana -
Vaněk Karel Mgr. tel: 386720433 vanek@kraj-jihocesky.cz kontrolor -
Vastlová Milena Ing. tel: 386720430 vastlova@kraj-jihocesky.cz správní agenda a metodika pro správní činnost -
Vávrová Gabriela tel: 386720310 vavrovag@kraj-jihocesky.cz majetkové dispozice -
Vejslíková Michaela Mgr. tel: 386720401 vejslikova@kraj-jihocesky.cz agenda matice projektů -
Velanová Irena tel: 386720252 velanova@kraj-jihocesky.cz účetní -
Veleba Milan Bc. tel: 386720206 veleba@kraj-jihocesky.cz správa a údržna silnic - provoz -
Velek Aleš Bc., DiS. tel: 386720508 velek@kraj-jihocesky.cz systémový integrátor a programátor -
Vendlová Hana JUDr. tel: 386720807 vendlova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Věrná Lenka Bc. tel: 386720872 verna2@kraj-jihocesky.cz zřizované organizace, kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí -
Věrná Linda, DiS. tel: 386720303 verna@kraj-jihocesky.cz administrace a datové služby -
Vítek Petr Bc. tel: 386720400 vitek@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -
Vítovcová Jaroslava Mgr. tel: 386720890 vitovcova@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Vlasáková Ivana tel: 386720922 vlasakova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -
Vlasáková Veronika tel: 386720889 vlasakova2@kraj-jihocesky.cz pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu -
Vlášek Milan Ing. tel: 386720813 vlasek@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Vlášková Milena Ing., DiS. tel: 386720762 vlaskova@kraj-jihocesky.cz koordinace projektů a koncepcí, kontrolní činnost -
Vodička Jan Mgr. tel: 386720157 vodicka@kraj-jihocesky.cz vedoucí oddělení -
Vodrážková Magdalena Mgr. tel: 386720925 vodrazkova@kraj-jihocesky.cz odměňování, rozpočet, kontrola -
Vokurková Jitka Ing. tel: 386720340 vokurkova@kraj-jihocesky.cz stavební řád - dozor -
Vonášková Poračanová Jana Mgr. tel: 386720916 poracanova@kraj-jihocesky.cz projektový manažer Ip OP VVV -
Vondráček Štěpán Ing. tel: 386720173 vondracek@kraj-jihocesky.cz vedoucí samostatného oddělení -
Vrábková Markéta, DiS. tel: 386720559 vrabkova2@kraj-jihocesky.cz administrátor projektů 1 -
Vysloužilová Jana Ing. tel: 386720910 vyslouzilova@kraj-jihocesky.cz kontrola -
Wögebauerová Monika Ing. tel: 386720739 wogebauerova@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství -
Wolfová Monika Bc. tel: 386720331 wolfova@kraj-jihocesky.cz zaměstnanec pro rozpočet -
Zahradníková Hana Ing. tel: 386720728 zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz vodní hospodářství, koordinace a koncepce -
Zajac Aleš Ing. tel: 386720352 zajac@kraj-jihocesky.cz metodik výkaznictví PO a obcí -
Zárubová Michaela Ing. tel: 386720370 zarubova@kraj-jihocesky.cz metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů -
Zárybnická Monika PhDr. tel: 386720884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí -
Zavázalová Zuzana Bc. tel: 386720459 zavazalova@kraj-jihocesky.cz asistentka člena rady -
Zdeňková Sylva Bc. tel: 386720621 zdenkova@kraj-jihocesky.cz registrace a metodika soc.služeb -
Zemanová Irena tel: 386720140 zemanova@kraj-jihocesky.cz podatelna -
Zimmermann Kamil RNDr., Ph.D. tel: 386720711 zimmermann@kraj-jihocesky.cz ochr.př., územní plán. a rozvoj -
Zumr Václav Ing. tel: 386720721 zumr@kraj-jihocesky.cz státní správa lesů -
Zumrová Renata Mgr. tel: 386720646 zumrova@kraj-jihocesky.cz dotační řízení pro sociální služby -
Žíttová Gabriela Mgr. tel: 386720939 zittovag@kraj-jihocesky.cz právník -
Vypsáno 495 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz