Kvalita vody ke koupání se mírně zlepšila, dnes byl odvolán zákaz koupání u Podolska na Orlíku 

Jihočeští hygienici dnes zveřejnili výsledky kontrol jakosti vody ke koupání ve sledovaných koupacích oblastech, kde se minulý týden objevily problémy s kvalitou, především s překročením limitů pro sinice a další ukazatele. Voda byla k laboratornímu rozboru odebírána v pondělí 9. 8. na dvou lokalitách na Orlíku, rybníku Hejtman a u Lipna nad Vltavou.     

Pro zjednodušení je kvalita vody známkována od jedničky po pětku jako ve škole s tím, že pětka znamená zákaz koupání. Ten platil do dneška na Orlíku u Podolska. „K dvanáctému srpnu byl odvolán dočasný zákaz koupání v lokalitě Podolsko na Orlíku, který jsme vzhledem k výsledkům laboratorních rozborů a výraznému překročení limitů pro ukazatele sinice, chlorofyl a dalších, vydali dvacátého devátého července,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Podle dnešního rozboru zde voda dostala čtyřku, vyjadřující zhoršenou jakost vody.  Je zde překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ. Dle předcházejícího hodnocení v probíhající koupací sezoně je však voda podle platné legislativy  hodnocená jako voda nevhodná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a vodní sporty nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabenou imunitou.

Voda u autokempu Radava byla hodnocena trojkou, to znamená zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ.
Rybník Hejtman dostal rovněž trojku. Dle aktuálního rozboru je zde překročena limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a. Voda u pláže v Lipně nad Vltavou dostala dvojku. Voda je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a.


  Tab. 3 přílohy 4 vyhlášky MZ 238/2011 Sb, o stanovení hyg. požadavků na koupaliště, sauny a hyg. limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Určuje lokality, kde je jakost vody v koupací sezóně sledována, a též frekvenci kontrol, způsob laboratorního testování a vyhodnocování vzorků atp. Monitorovací kalendář počítá s testováním jednou za dva týdny vždy v lichém týdnu, kdy v pondělí jsou odebírány vzorky a ve čtvrtek KHS zveřejňuje na svém webu a v médiích výsledky laboratorního šetření. Pokud v některé lokalitě dojde k významným zjištěním, znamenajícím například rizika ohrožení zdraví při vodní rekreaci, jsou mimo frekvenci monitorovacího kalendáře prováděny mimořádné odběry. 

13.08.2021 Bc. Hana Brožková