Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Kvalita vody ke koupání se po sérii horkých dnů poněkud zhoršila

KHS zveřejnila výsledky kontrol jakosti vody ke koupání ve všech sedmi sledovaných jihočeských lokalitách. Voda byla k laboratornímu rozboru odebírána ve středu 7. 7. na dvou lokalitách na Orlíku, ve třech na Lipně a v rekreačních rybnících Staňkovský a Hejtman.    

Pro zjednodušení je kvalita vody známkována od jedničky po pětku jako ve škole. Na Orlíku dostala voda, odebíraná u autokempu Radava, letos poprvé čtyřku. Hodnoceno metodikou Ministerstva zdravotnictví dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání, je překročena hodnota ukazatele sinice, vodní květ a chlorofyl-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. U veřejného tábořiště Podolsko dostala voda trojku. To představuje zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ.

Oba rekreační rybníky na Jindřichohradecku, Hejtman a Staňkovský rybník, dostaly čtyřku. Dle aktuálního rozboru je voda v rybníku Hejtman nevhodná ke koupání, jsou zde opět, letos už při pátém měření, výrazně překročeny hodnoty pro sinice a chlorofyl-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. I Staňkovský rybník dostal čtyřku. Dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání, je výrazně překročena hodnota pro sinice, chlorofyl-a a enterokoky. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, alergiky a osoby s oslabenou imunitou. 

Na Lipně dostaly všechny sledované lokality dvojku se stejnou klasifikací. Jak u pláže v Černé v Pošumaví, tak u pláže v Horní Plané i Lipně nad Vltavou je voda hodnocena stupněm 2 a dle slovního hodnocení je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a.


Vyhláška MZ č. 238/2011, o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, určuje lokality, kde je jakost vody v koupací sezóně sledována, a též frekvenci kontrol, způsob laboratorního testování a vyhodnocování vzorků atp. Monitorovací kalendář počítá s testováním jednou za dva týdny vždy v lichém týdnu, kdy v pondělí jsou odebírány vzorky a ve čtvrtek KHS zveřejňuje na svém webu a v médiích výsledky laboratorního šetření. Pokud v některé lokalitě dojde k významným zjištěním, znamenajícím například rizika ohrožení zdraví při vodní rekreaci, jsou mimo frekvenci monitorovacího kalendáře prováděny mimořádné odběry. 
 

So, 10.07.2021 - 08:27 Bc. David Hocke