Kvalita vody ke koupání se po sérii horkých dnů poněkud zhoršila

KHS zveřejnila výsledky kontrol jakosti vody ke koupání ve všech sedmi sledovaných jihočeských lokalitách. Voda byla k laboratornímu rozboru odebírána ve středu 7. 7. na dvou lokalitách na Orlíku, ve třech na Lipně a v rekreačních rybnících Staňkovský a Hejtman.    

Pro zjednodušení je kvalita vody známkována od jedničky po pětku jako ve škole. Na Orlíku dostala voda, odebíraná u autokempu Radava, letos poprvé čtyřku. Hodnoceno metodikou Ministerstva zdravotnictví dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání, je překročena hodnota ukazatele sinice, vodní květ a chlorofyl-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. U veřejného tábořiště Podolsko dostala voda trojku. To představuje zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ.

Oba rekreační rybníky na Jindřichohradecku, Hejtman a Staňkovský rybník, dostaly čtyřku. Dle aktuálního rozboru je voda v rybníku Hejtman nevhodná ke koupání, jsou zde opět, letos už při pátém měření, výrazně překročeny hodnoty pro sinice a chlorofyl-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. I Staňkovský rybník dostal čtyřku. Dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání, je výrazně překročena hodnota pro sinice, chlorofyl-a a enterokoky. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, alergiky a osoby s oslabenou imunitou. 

Na Lipně dostaly všechny sledované lokality dvojku se stejnou klasifikací. Jak u pláže v Černé v Pošumaví, tak u pláže v Horní Plané i Lipně nad Vltavou je voda hodnocena stupněm 2 a dle slovního hodnocení je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a.


Vyhláška MZ č. 238/2011, o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, určuje lokality, kde je jakost vody v koupací sezóně sledována, a též frekvenci kontrol, způsob laboratorního testování a vyhodnocování vzorků atp. Monitorovací kalendář počítá s testováním jednou za dva týdny vždy v lichém týdnu, kdy v pondělí jsou odebírány vzorky a ve čtvrtek KHS zveřejňuje na svém webu a v médiích výsledky laboratorního šetření. Pokud v některé lokalitě dojde k významným zjištěním, znamenajícím například rizika ohrožení zdraví při vodní rekreaci, jsou mimo frekvenci monitorovacího kalendáře prováděny mimořádné odběry. 
 

12.07.2021 Bc. David Hocke