Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Kvalita vody ke koupání se s průběhem léta mírně zhoršuje, stále platí zákaz koupání u Podolska na Orlíku 

Jihočeští hygienici dnes zveřejnili výsledky kontrol jakosti vody ke koupání ve všech sledovaných koupacích oblastech. Voda byla k laboratornímu rozboru odebírána v pondělí 2. 8. na dvou lokalitách na Orlíku, ve třech na Lipně a v rekreačních rybnících Staňkovský a Hejtman.    

Pro zjednodušení je kvalita vody známkována od jedničky po pětku jako ve škole s tím, že pětka znamená zákaz koupání. Ten platí od minulého týdne na Orlíku u Podolska. “Voda zde je nebezpečná ke koupání. Podle aktuálního rozboru neodpovídá hygienickým požadavkům. Byly zde překročeny limitní hodnoty III. stupně pro sinice, chlorofyl-a a pro vodní květ, je zde snížená průhlednost. Hrozí akutní poškození zdraví. Proto jsme tu 29. července vyhlásili dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání, a tento zákaz platí do odvolání,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Voda ve druhé sledované oblasti na Orlíku u autokempu Radava dostala čtyřku. Voda je nevhodná ke koupání, jsou překročeny limity pro sinice, vodní květ a chlorofyl-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a vodní sporty nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, alergiky a osoby s oslabeným imunitním systémem.

Čtyřkou je vzhledem k vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny souhrnně hodnocena voda v rekreačním Staňkovském rybníku. Nicméně dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, je pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a. Sousední rybník Hejtman si tento týden polepšil a dostal trojku. Byla zde zjištěna zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. „U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání proto doporučujeme osprchovat se čistou vodou. Podle aktuálního rozboru je zde překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a,“ uvedla ředitelka odboru hygieny obecné a komunální KHS Jitka Pillerová. Shodné hodnocení má tento týden voda na Lipně u pláže v Černé v Pošumaví a pláže u Horní Plané. V obou případech dostala voda dvojku a v obou případech platí, že voda je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a. Voda u Lipna nad Vltavou dostala trojku, to znamená zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, a proto se po koupání doporučuje osprchovat se čistou vodou.  Je zde překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a.


Vyhláška MZ č. 238/2011, o stanovení hyg. požadavků na koupaliště, sauny a hyg. limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, určuje lokality, kde je jakost vody v koupací sezóně sledována, a též frekvenci kontrol, způsob laboratorního testování a vyhodnocování vzorků atp. Monitorovací kalendář počítá s testováním jednou za dva týdny vždy v lichém týdnu, kdy v pondělí jsou odebírány vzorky a ve čtvrtek KHS zveřejňuje na svém webu a v médiích výsledky laboratorního šetření. Pokud v některé lokalitě dojde k významným zjištěním, znamenajícím například rizika ohrožení zdraví při vodní rekreaci, jsou mimo frekvenci monitorovacího kalendáře prováděny mimořádné odběry. 
 

06.08.2021 Bc. Hana Brožková