Lesy ČR prodávají areál Špidrova Vimperk

Lesy České republiky, s.p. prodávají areál Špidrova Vimperk. Jedná se o areál, který tvoří pozemky převážně zpevněných ploch a stavby garáží a dílen. Na část pozemku parcela č. 1219/1 je uzavřená smlouva o nájmu č. 1/2017/4 (SML-00116-2017-5) s firmou Rohde & Schwarz, s.r.o. za účelem parkování vozidel zaměstnanců, a to na dobu určitou do 28.2.2025. Předmětné budovy jsou ve špatném stavu.

Více informací zde
 

15.02.2023 Bc. David Hocke